Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning

EU beviljar ansvarsfrihet trots bedrägeriutredning

23 april 2009 | Svensk chef för myndigheten

Trots flera anmärkningar från EU:s revisionsrätt och en pågående bedrägeriutredning beviljade Europaparlamentet ansvarsfrihet för den Europeiska polisakademin på torsdagen. Akademin leds av den före detta statssekreteraren Ulf Göransson. EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M) ville som föredragande för budgetutskottet att ansvarsfriheten skulle skjutas upp.

Europaparlamentet beslöt på torsdagen med knapp majoritet att ge EU-organet Europeiska polisakademin (Cepol), som sedan 2002 har den före detta statssekreteraren Ulf Göransson som chef, ansvarsfrihet för budgetåret 2007. Cepol var den EU-myndighet som fick hårdast kritik från revisionsrätten i år.

Redan förra året anmärkte EU:s revisionsrätt på akademins ekonomi. Den ansåg då bland annat att akademins upphandlingssystem inte följde EU-bestämmelserna. Europaparlamentet valde då ändå att bevilja akademin ansvarsfrihet med uppmaningen att den skulle anta nya genomförandebestämmelser och att akademin senast juni 2008 skulle se till att allt var på plats.

Men i årets rapport fanns mer att anmärka på. Revisionsrätten har hittat exempel på att ”anslag har använts för att finansiera akademipersonalens privata inköp”, och att rätten ”gör bedömningen att denna privata användning av offentliga medel är ett väsentligt fel”.

När ärendet i januari nådde EU-parlamentet – som beviljar ansvarsfrihet för EU:s alla myndigheter – blev moderaten Christofer Fjellner ansvarig rapportör i frågan. På hans initiativ begärde parlamentet att akademin skulle informera om vilka typer av privata utgifter det handlade om och hur stora de var.

Svaret: pengarna hade gått till användning av mobiltelefoner, personalens bruk av poolbilar, till möbler, och till transporter till och från flygplatser.

Av de totalt 440 000 kronorna som under 2006 och 2007 har lagts ut ska enligt Fjellners rapport den största delen ha återbetalats. Den del av pengarna som har gått till transporter (cirka 120 000 kronor) betalas nu successivt tillbaks av de anställda.

Direktören för Cepol, svensken Ulf Göransson, försvarar utgifterna med att akademin genom hans beslut har sparat minst 450 000 kronor. När akademin flyttade från Danmark till Storbritannien beslöt han att köpa in nya möbler till akademins lägenheter istället för att akademin skulle stå för de anställdas flyttkostnader.

Vidare ska det inte ha funnits kollektivtrafik från flygplatsen till akademins förläggning, vilket gjorde att en transportservice behövde anlitas.
– Det är uppenbart att jag inte har följt regelverket men som jag ser det har skattepengar sparats på det här sättet, säger Ulf Göransson till Europaportalen på telefon från England, och fortsätter:
– Vi har arbetat med de felaktigheter som revisionsrätten anmärker på och fortsätter att göra det.

Att Ulf Göransson menar att Cepol har sparat pengar håller inte, enligt Christofer Fjellner.
– Det är klart att man kan säga att man har sparat pengar, men då måste man ju kunna bevisa det. Vi vet ju inte hur det ligger till för vi har inte fått in informationen. Jag tycker inte att vi kan bevilja ansvarsfrihet innan vi verkligen vet hur det ligger till, säger Christofer Fjellner.

Utöver Europaparlamentets process har EU:s antibedrägerienhet Olaf inlett en undersökning av de ansvariga vid Cepol.

Den ansvariga socialdemokratiska ledamoten i frågan, ungerska Edit Herczog, förordade inför omröstningen att ansvarsfrihet skulle beviljas, just med hänvisning till att en Olaf-utredning pågår.
– Europaparlamentet ger inte ansvarsfrihet till enskilda personer utan till myndigheter, så om Olaf hittar några oegentligheter kommer de som ligger bakom inte undan bara för att vi beviljar ansvarsfrihet.

Edit Herczog tycker inte att det inte är Europaparlamentets roll att vara polis eller domare och att de dokument som har lämnats in från revisionsrätten, Cepol och Olaf inte ger någon anledning att inte bevilja ansvarsfrihet.
– Alla sådana här myndigheter har barnsjukdomar. Vår uppgift är att se till att det inte händer igen och det ser mycket bättre ut nu än för ett år sedan.

Är du nöjd med den information som Cepol har lämnat in?
– Min personliga uppfattning är irrelevant. Jag har arbetat med sådana här frågor i flera år. Jämför man Cepol med andra myndigheter ser jag inte varför inte vi skulle bevilja ansvarsfrihet nu om man tittar på de öppna dokument som vi har fått tillgång till, och det är dem vi ska bedöma.

Ulf Göransson menar att en förklaring till missförhållandena är att Cepol 2006 omvandlades från ett mellanstatligt samarbete till ett EU-organ, vilket medförde många nya krav på redovisning och administration – något som akademin inte har hunnit genomföra än.
– Vi hade bara fyra anställda i början och har nu 30. Vi har inte klarat av att ändra allting på en gång, säger Ulf Göransson.

Parlamentet har uppmanat Ulf Göransson att komma in med uppföljande information och han har varit i parlamentet för en muntlig utfrågning. Men då varken komplett information för hela budgetåret 2007 eller någon rapport om internrevisioner har lämnats in föreslog Christofer Fjellner att ansvarsfriheten skulle skjutas ansvarsfriheten upp. 

Den senaste rapporten från Göransson lämnades in förra fredagen. Men ännu ligger inte alla kort på bordet, menar Christofer Fjellner.
– Ulf Göransson har varit samarbetsvillig, det ska jag erkänna, men den nödvändiga informationen vi behöver har vi inte fått, säger han.

Fotnot: 2009 har Cepol en total budget på cirka 115 miljoner kronor.

Christian Wohlert
Europaportalens korrespondent i Bryssel
Skicka epost
wohlert
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret