Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
EU-ländernas samarbete runt Östersjön kan bli ett lyft för hela regionen.

Läsartext: Birgitta Ohlsson (FP): Bekämpa slavhandeln runt Östersjön

11 mars 2010 | Östersjöbrottsligheten ökar:

Vi kan inte blunda för att människohandeln är en inkomstkälla för organiserad brottslighet runt Östersjön. Inget enskilt land inom EU kan genom enbart nationella åtgärder bekämpa slaveriet. Jag hoppas att Östersjöstrategin kan bli ett verktyg mot slavhandeln runt Östersjön. Det skriver EU-minister Birgitta Ohlsson (FP).

 

Alliansregeringen har varit pådrivande för att en gemensam Östersjöstrategi inom unionen har blivit av. Det är jag stolt över som ansvarig minister. Strategin sjösattes under det svenska ordförandeskapet. Östersjöstrategin kan bli ett konkret exempel för andra regioner i EU på den positiva kraft som finns i det europeiska samarbetet, när människor samarbetar istället för att bekämpa varandra. Det är viktigt för Östersjösamarbetet att Sverige i höst kommer att fortsätta ledas av en regering som helhjärtat säger ja till EU.

 

Åtta av nio länder kring Östersjön är numera medlemmar i EU. Det betyder att fler än 100 miljoner människor lever och verkar i Östersjöregionen. Regionen står dock inför stora utmaningar. Därför antogs en EU-strategi för regionen under det svenska ordförandeskapet hösten 2009. Tyvärr är det få som känner till Östersjöstrategin trots att den är viktig för alla oss som lever och verkar runt Östersjön.

I EU:s östersjöstrategi finns fyra huvudsakliga mål: miljö, tillväxt, tillgänglighet och säkerhet. Jag besökte i förra veckan fem länder som deltar i strategin: Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Mina möten i länderna fokuserade på strategins mål.

Östersjön är ett sårbart hav på grund av övergödning, föroreningar och överfiske. Genom ökat samarbete och höga krav på tillämpningen av EU:s regelverk kan Östersjön bli ett frisk hav för kommande generationer.

Den ekonomiska krisen har slagit hårt mot regionen, särskilt i vissa av de nya medlemsstaterna på andra sidan Östersjön. Genom att montera ner handels- och investeringshinder och gemensamma satsningar på forskning kan tillväxt skapas i EU-länderna runt Östersjön. Detta leder till att fler företag och investerare lockas till regionen, vilket i sin tur skapar fler jobb och säkrad välfärd. De är även angeläget att utjämna de stora skillnaderna i hälsa mellan de olika ländernas befolkningar i regionen.

Bra transportsystem och god energiförsörjning är avgörande i den globala konkurrensen. Stora delar av Östersjöregionen är glest befolkade och med långa avstånd till andra marknader. Ett fördjupat samarbete krävs för att förbättra transportsystemen och energiförsörjningstryggheten runt Östersjön. Det är värt att notera från en svensk horisont att Finland har byggt en ny kärnkraftsreaktor och planerar för ytterligare en. Polen planerar två nya kärnkraftsverk.

Den organiserade Östersjöbrottsligheten med smuggling av vapen, narkotika, cigaretter och människohandel har ökat de senaste åren. Att stänga gränserna är inget alternativ. I stället krävs att EU:s medlemsstater runt Östersjön samarbetar för bekämpa den organiserade brottsligheten. Östersjöstrategin har som ett av sina främsta mål att stärka samarbetet mellan de brottsbekämpade myndigheterna runt Östersjön.

En fråga som ligger mig särskilt varmt om hjärtat är kampen mot sexslaveriet. Vi kan inte blunda för att människohandeln är en inkomstkälla för organiserad brottslighet runt Östersjön. Människohandeln kopplas även till annan brottslighet. Offer för människohandel som förs till Sverige utnyttjas bland om kurirer för narkotika.

Människohandeln finns mitt ibland oss. I Botkyrka på Rådmansbacken drevs för något år sedan en bordell av en rysk kvinnlig hallick med 13 ryska kvinnor. En av kvinnorna hade 450 kunder på 40 dagar.

Människohandeln är lönsam eftersom en människa, till skillnad från andra varor, kan säljas flera gånger. Handeln med människor underlättas av allt öppnare gränser. Inget enskilt land inom EU kan genom enbart nationella åtgärder bekämpa slaveriet. EU-länderna måste agera tillsammans. Jag hoppas att Östersjöstrategin kan bli ett verktyg mot slavhandeln runt Östersjön.

Den europeiska unionen står inför stora utmaningar. Östersjöregionen har goda möjligheter att bli en förebild för hela EU i kampen mot den organiserade brottsligheten, för ett effektivt klimatarbete och stark ekonomisk tillväxt.

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret