Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning

Omstritt skilsmässoförslag åter på EU:s bord

24 mars 2010 | Sverige vill inte införa reglerna

Gemensamma skilsmässoregler för makar av olika nationalitet föreslås av EU-kommissionären Viviane Reding. Men tidigare försök att införa gemensam lagstiftning har misslyckats och förslaget kommer bara att gälla för tio av EU-länderna. Sverige väljer att stå utanför.

På onsdagen lade EU-kommissionen fram sitt förslag för gemensamma skilsmässoregler. Tidigare försök att införa en gemensam lagstiftning har visat på stora svårigheter för EU-länderna att komma överens, och EU-kommissionen försöker nu komma runt problemet genom att låta tio medlemsländer gå före.
– Vi behöver ett tydligt system så att parterna vet hur de ska gå tillväga, säger Viviane Reding, som i kommissionen ansvarar för den nyinrättade posten för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap.
– Vi måste också skydda den svagare parten i skilsmässan, fortsätter hon under presskonferensen som hålls i Bryssel.

I stora drag innebär det nu lagda förslaget att makar som antingen kommer från olika EU-länder eller som bosatt sig i ett annat land utanför sitt egna ska kunna välja vilket lands skilsmässolagstiftning de ska följa. Kan makarna inte komma överens ska domstolarna ha ett gemensamt system för att avgöra vilket lands lagstiftning som ska gälla.

Ett försök att få igenom beslutet gjordes redan 2006 – men då lyckades man inte med att få det enhälliga stöd som behövdes för att förslaget skulle gå igenom. Sverige var då det land som tog mest strid mot förslaget. I Sverige är skilsmässor villkorslösa, och den svenska regeringen och riksdagen är överens om att en gemensam lagstiftning på området riskerar att inskränka den rätten.

De problem som EU-kommissionen vill komma åt är att den part som har bäst ekonomiska förutsättningar har möjlighet att snabbt inleda en skilsmässoprocess i det land som parten anser skyddar de egna intressena mest. Då står den part som kanske inte klarar av höga resekostnader och domstolsavgifter som förloare.

Nu utnyttjas en möjlighet som fastställs i EU:s fördrag att om nio länder vill gå före i en viss fråga ska de ha tillåtelse att införa gemensamma regler, något som kallas ”fördjupat samarbete”.

Även om alla medlemsländer kommer att delta i diskussionen om det nya förslaget blir det upp till de tio länderna att fatta beslutet. Dock väntas ytterligare länder ansluta sig till lagstiftningen, enligt Reding kan så många som 25 länder i slutändan anta reglerna för skilsmässa.

Yonna Waltersson
Reporter
Skicka epost
YonnaWaltersson
Yonna Waltersson
Reporter
Skicka epost
YonnaWaltersson
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret