Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Människohandel och prostitution hänger ihop, menar debattören.

Debatt: ”Svårt att förstå Cecilia Malmströms motstånd”

Carina Hägg (S) 9 november 2010 | Barbariskt slaveri

Cecilia Malmström fortsätter, nu som EU-kommissionär, sitt motstånd mot Europarådets konvention mot människohandel. Det handlar om kvinnors och barns grundläggande rättigheter i Europa. Det skriver Carina Hägg, Internationell talesperson S-kvinnor. Cecilia Malmström svarar Hägg i morgon.

Varje år transporteras mellan 400 och 600 kvinnor till Sverige, samt ett okänt antal barn för att utnyttjas som slavar. Den internationella människohandeln ökar, International Labour Organisation, ILO, beräknar antalet utsatta till flera miljoner varje år och mörkerantalet är stort. Majoriteten av de drabbade är kvinnor och barn, nära hälften utnyttjas för huvudsakligen sexuella ändamål, som sexslavar i västvärlden. Europas länder är i varierande grad destinationsländer, transitländer och ursprungsländer för människohandlarna.

Det här barbariska slaveriet är ofta nära kopplat till prostitution och annan grov organiserad brottslighet som ger stora vinster. Såväl kunskapen som debatten om människohandel har ökat de senaste åren, ändå ser vi ingen avmattning i människohandeln, vad vi behöver nu är handling.

Därför är det svårt att förstå varför EU-kommissionär Cecilia Malmström fortsätter motarbeta ratificeringar av Europarådets konvention mot människohandel som tillkom 2005. Först fördröjde den svenska regering, som Malmström tills nyligen tillhört, arbetet med ratificering under drygt fyra år, en försening som också föranledde en anmälan av regeringen till konstitutionsutskottet. Som EU-kommissionär försvårar nu Malmström ytterligare arbetet för att bekämpa människohandeln.

Europarådets konvention mot människohandel är ett viktigt steg i kampen mot människohandel och ett sätt att arbeta för dessa kvinnors och barns grundläggande rättigheter i Europa.

En av Europarådets viktigaste uppgifter är att garantera och skydda de mänskliga rättigheterna i medlemsstaterna, och där ingår att söka hitta gemensamma lösningar på samhällsproblem som människohandel, organiserad brottslighet och brott mot barn.

Varför väljer Cecilia Malmström att motarbeta denna viktiga konvention?
Sverige har tidigare varit ett föregångsland i kampen mot sexslaveriet med en stark röst i världen.

Som enskilt land har vi ett ansvar, men även EU har ett uppdrag för att genomföra ytterligare nödvändiga beslut. Men ännu har EU inte påbörjat sitt ratificeringsarbete, EU måste både tillträda konventionen samt verka för att alla dess medlemsstater gör detsamma. Dessvärre saknar de flesta EU-länder fortfarande en process som syftar till en ratificering av konventionen och arbetet inom EU har stannat av.

Den cyniska och hänsynslösa handeln med kvinnor och barn är vår tids slaveri och den måste bekämpas med alla tillgängliga medel. Det är en kamp som för många handlar om död eller liv. Därför måste EU-kommissionär Cecilia Malmström kraftfullt verka för att EU ratificerar Europarådets konvention angående människohandel.


Carina Hägg
Internationell talesperson S-kvinnor
Riksdagsledamot (S)

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret