Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning
I spåren på eurozonens krav på nedskärningar följer otrygga anställningar, skriver Mikael Gustafsson (V).

Debatt: Kvinnor förlorar på finanspakten

Mikael Gustafsson (V) 26 januari 2012 | Offentlig sektor skärs ner

Det är de lågavlönade kvinnorna i Europa som tvingas bära de uppoffringar som pakten kräver. Det skriver Mikael Gustafsson (V),  ordförande i Europaparlamentets jämställdhetsutskottet.

Kvinnorna betalar priset för eurokrisen. Idag är kvinnorna i Grekland, Portugal, Italien, Spanien och Irland svårast drabbade. Som ordförande i jämställdhetsutskottet får jag i princip varje dag information som visar hur hårt krisen slår mot kvinnorna i dessa länder.

Det handlar om kraftiga lönesänkningar och växande arbetslöshet. Den offentliga sektorn skär ner och det medför sämre omsorg om barn och gamla. Allt mer oavlönat arbete läggs på kvinnornas axlar.

Tack vare svenskarnas nej i folkomröstningen 2003 så befinner vi oss i ett betydligt bättre läge än många länder i Europa. Det nej-sidan sa i folkomröstningen har visat sig vara rätt. EMU påtvingar länder en ekonomisk politik, ränta och växelkurs som inte passar dem. Länderna har helt enkelt för olika förutsättningar.

Den överväldigande majoriteten av de personer som lagt fast finanspaktens regelverk är mycket välavlönade och inflytelserika män. Ingen av dessa kommer själv att behöva bära de bördor, eller tvingas till de uppoffringar, som åtstramningspolitiken medför. De stora förlorarna däremot är lågavlönade och arbetslösa kvinnor. Finanspakten grundar sig således både på nyliberala och patriarkala strukturer och värderingar.

Mitt främsta engagemang i EU-parlamentet handlar om jämställdhetsfrågorna.  Jag ser redan tydligt tendensen att åtstramningspolitiken riskerar att förpassa jämställdheten till femtiotalsnivå. I spåren på eurozonens krav på nedskärningar följer otrygga anställningar och diskriminering på arbetsmarknaden. Många kvinnor är beroende av arbetstillfällen i den offentliga sektorn och drabbas när den monteras ner. Kvinnor ska ta mer ansvar för det oavlönade arbetet. De tvingas sluta jobba eller gå ner till deltid för att ta hand om barn, gamla och sjuka när dagis och äldrevård monteras ner. I hushållens pressade ekonomiska situation ökar våldet mot kvinnor.

Att till och med delar av socialdemokratin anser att Sverige bör ansluta sig till pakten är svårt att förstå.  När en blind tro på att Sverige måste tillhöra euron väger tyngre än de grundläggande värderingarna om rättvisa och jämlikhet, så har man verkligen förlorat det politiska perspektivet.

Ett nej till finanspakten är att respektera folkomröstningens resultat 2003.  Ett nej är också nödvändigt för att försvara jämställdheten.

Mikael Gustafsson (V), 
ordförande i Europaparlamentets jämställdhetsutskottet.

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret