Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
– Vi vill ta stora steg framåt för jämställdheten, en radikal klimatpolitik, en solidarisk migrationspolitik, en stark välfärd och en rättvis fördelning av makt och resurser, skriver Soraya Post, Europaparlamentariker och toppkandidat för Feministiskt Initiativ.

Debatt: Debatt: Europa behöver feminism

Soraya Post (Fi) 21 maj 2019

Vi i Feministiskt initiativ går till val på ett liv fritt från våld, en rättvis värld och en levande planet. Det skriver Soraya Post, Europaparlamentariker och toppkandidat för Feministiskt Initiativ.

Vi i Feministiskt initiativ vill se en jämställd, jämlik och hållbar värld. 2014 skrev vi historia när vi för första gången tog plats i Europaparlamentet. Vår paroll var: Ut med rasisterna – in med feministerna! 

Under den här mandatperioden har vi i Feministiskt initiativ satt de mänskliga rättigheterna högst upp på den politiska agendan. Vi har lyft kvinnors, flyktingars och minoriteters rättigheter. Vi har kämpat för fred och hållbarhet, mot våld, militarism, rasism och nationalism. Med erfarenhet från de första åren är vi nu redo att fortsätta vara en kraft för förändring i EU. 

Inför Europaparlamentsvalet 2019 går vi till val på ett liv fritt från våld, en rättvis värld och en levande planet. Vi vill ta stora steg framåt för jämställdheten, en radikal klimatpolitik, en solidarisk migrationspolitik, en stark välfärd och en rättvis fördelning av makt och resurser. 

För ett liv fritt från våld och rättvis värld 
Vi i Feministiskt initiativ ser Europaparlamentet som en viktig plattform till påverkan och samarbete, och vi ser ett stort behov av feminism i EU. Mäns våld mot kvinnor är ett av världens största säkerhetsproblem. I EU har var tredje kvinna utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld efter 15 års ålder och över hälften av alla kvinnor i EU har utsatts för sexuella trakasserier. Ändå står det inte en rad om detta våld i EU:s säkerhetsagenda, den är inriktad på att hantera externa hot och cyberattacker. 

Vi kommer att fortsätta arbeta för att se till att alla EU:s medlemsländer ratificerar Istanbulkonventionen och erkänner våld mot kvinnor som ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi vill se en gemensam EU-lagstiftning, ett EU direktiv för att stoppa våld mot kvinnor.

Under nästa mandatperiod vill vi lyfta frågan om samtyckeslagar enligt svensk modell, förbud mot köp av sexuella tjänster samt rätten till fri och laglig abort i alla EU:s medlemsstater. Vi vill även att EU ska skapa säkra vägar till Europa, säkra kvinnors och barns rätt till asyl samt värna om respekten för Genèvekonventionen. 

För en levande planet 
En feministisk klimatpolitik bygger på rättvisa, global solidaritet och respekt för allt liv på jorden. Vi behöver agera innan det är för sent – det krävs en radikal omställning till ett samhälle där människan lever utan att överskrida planetens resurser. 

Matsuveränitet och småskalighet ska gå före storskaliga jordbruksnormer. Naturens och urfolks rättigheter ska värnas framför utvinningsindustrin. Transporter ska ske via tåg och kollektivtrafik i stället för flyg, bil eller lastbil. 

Vi i Fi vill att EU ska ha ett samordnat tåg-, signal- och bokningssystem i hela Europa samt stöd till nattåg, EU ska vara drivande i att de globala växthusgasutsläppen ska vara noll senast 2038 samt att EU:s jordbruksstöd ska riktas mot rejäl omställning, för ekologi, småskalighet och matsuveränitet där vegetabilier odlas för människor och inte för köttindustrin. 

För allas mänskliga rättigheter 
Vi kommer även att fortsätta motverka nationalister och högerextremister såsom jag har gjort under den här mandatperioden i Europaparlamentet och fortsätta arbetet med att skydda allas mänskliga rättigheter inklusive minoriteter som romer. 

Jag har bland annat fått igenom en resolution i EU-parlamentet som uppmanar EU:s medlemsländer att förbjuda nyfascistiska och nynazistiska grupper och organisationer som förhärligar nazismen och den här frågan kommer jag absolut att fortsätta driva. Jag börjar nu se en liten förbättring av romernas situation i EU men vi har en lång väg att gå. Det är oerhört viktigt att arbetet mot antiziganismen får fortsätta på EU-nivå även under nästa mandatperiod. 

Feministiskt initiativ startade för att vi inte kunde vänta längre på att se en förändring. Vi behöver finnas i de rum där besluten fattas, detta gäller självklart även Europaparlamentet. Vi vill ta stora steg framåt för jämställdheten, en radikal klimatpolitik, en solidarisk migrationspolitik, en stark välfärd och en rättvis fördelning av makt och resurser. 

Soraya Post
Europaparlamentariker och toppkandidat för Feministiskt Initiativ 

 
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret