Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Nike Örbrink, förbundsordförande Kristdemokratiska Ungdomsförbundet vill att EU tar bort sitt förbud mot snus utanför Sverige för att lyckas i kampen mot cancer.

Debatt: Debatt: Släpp fram svenskt snus i kampen mot cancer i EU

Nike Örbrink (KDU) 4 februari 2021

EU-kommissionens förslag att minska rökcancer genom skattehöjningar på cigaretter är närmast trött, tafatt och fantasilöst. Om tobaksproduktdirektivet ska revideras, med cancerbekämpning som enda motiv, blir det närmast parodiskt att inte också lägga om regleringen av snuset. Det skriver Nike Örbrink (KDU) i samband med att EU-kommissionen presenterat sin plan mot cancer i EU.

I veckan offentliggjorde EU-kommissionen ”Europes Beating Cancer Plan” där de sätter ett ambitiöst mål om att uppnå en rökfri generation år 2040. För att uppnå detta kommer man, enligt EU-kommissionen, behöva revidera EU:s tobakslagstiftning. Så långt allt gott och väl. Men istället för att landa det uppenbara – att EU:s tobakslagstiftning behöver liberaliseras vad avser produkter som faktiskt kan tränga undan cigaretter – så är kommissionens enda skarpa slutsats att skatten på cigaretter behöver höjas. Trött, tafatt och fantasilöst. 

Man duckar alltså snusfrågan. Igen. Och man gör det mot bättre vetande. I Eurostats statistiska sammanställning framkommer det att Sverige är bland de fyra medlemsstater i EU-27 som har lägst dödsfall från cancer. Sveriges relativt låga andel cancer i befolkningen är en direkt följd av mindre rökning. 

Genomsnittet i EU är nästan en dubbelt så hög tobaksrelaterad dödlighet som Sverige, detta trots att tobakskonsumtionen är jämförbar. Dessutom konsumerar ungefär 25 procent av den manliga delen av befolkningen tobak dagligen i Sverige – vilket motsvarar den genomsnittliga tobakskonsumtionen i EU. Skälet till de svenska hälsoframgångarna är att ungefär två tredjedelar av den manliga tobakskonsumtionen i Sverige utgörs av snus.

När snusets förbjöds av flera medlemsstater och senare av den Europeiska gemenskapen (EG) var huvudargumentet som angavs att icke-rökbara tobaksprodukter för oral användning, som snus, var en direkt utlösande faktor för muncancer. Trots att slutsatsen saknade evidens. Cancervarningen på snusdosorna ersattes redan 2002 med en hälsovarning eftersom Europaparlamentet och ministerrådet konstaterade att det helt enkelt inte fanns stöd för en koppling mellan snuskonsumtion och cancer. 

Det är alltså en slutsats som nåddes för nästan 20 år sedan. Det är därför märkvärdigt att EU:s position i tobaksfrågan i övrigt kvarstår, och att förbudet mot snus på den inre marknaden inte omvärderats. Om tobaksproduktdirektivet ska revideras, med cancerbekämpning som enda motiv, blir det närmast parodiskt att inte också lägga om regleringen av snuset. 

Den kommande revideringen av tobaksdirektivet utgör en unik möjlighet för EU att minska rökningen genom att öppna upp för icke-rökbara tobaksprodukter. För att lyckas i kampen mot cancer har kommissionen nu möjlighet att studera Sverige som ett unikt exempel. Statistiken är tydlig och Sveriges låga andel cancer i befolkningen bör inspirera.

Endast genom att ompröva sin tidigare ståndpunkt i snusfrågan kan kommissionen leva upp till de egna storslagna ambitionerna om cancerbekämpning. Uppenbarligen klarar de inte av att komma till denna slutsats på egen hand varför Svenska regeringen nu kommer behöver utöva påtryckningar. 

Nike Örbrink (KD)
Förbundsordförande Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret