Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Apostolos Tzitzikostas ordförande för Europeiska regionskommittén, efterlyser mer stöd till lokala och regionala myndigheter i EU efter coroakrisens ekonomiska påverkan.

Debatt: Tzitzikostas: Covidkrisens har haft en katastrofal inverkan

Apostolos Tzitzikostas 12 oktober 2021

Covidkrisens sociala och ekonomiska återverkningar av på våra samhällen är tydliga. Regioner och kommuner i EU fick ökade utgifter på omkring 125 miljarder euro, medan intäkterna minskade med 55 miljarder euro. EU och dess medlemsstater har en skyldighet att skyndsamt hjälpa lokala myndigheter att dämpa de ekonomiska chockerna, skriver Apostolos Tzitzikostas ordförande för Europeiska regionskommittén.

Det är först nu vi börjar förstå de sociala och ekonomiska återverkningarna av covid-krisen på våra samhällen. Europeiska regionkommittén har offentliggjort sin rapport om den regionala och lokala barometern 2021 som syftar till att bättre kunna mäta pandemins inverkan på våra regioner och kommuner. 

Rapporten ger en tydlig ögonblicksbild av de viktigaste utmaningarna och visar att de lokala och regionala myndigheterna i EU under 2020 drabbades av ökade utgifter på omkring 125 miljarder euro, medan intäkterna minskade med 55 miljarder euro. 

EU och dess medlemsstater har en skyldighet att skyndsamt hjälpa lokala myndigheter att dämpa de ekonomiska chockerna, även genom de nationella återhämtningsplanerna.

Trots att de regionala och lokala myndigheterna spelar en viktig roll när det gäller att återuppbygga och att motverka krisen, visar barometern också att de ofta är uteslutna från beslutsfattande om och genomförande av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna. Det finns en risk för att återhämtningsmålen inte uppnås eftersom strategierna inte tar hänsyn till våra samhällens verkliga behov, mångfald och skillnader. De nationella regeringarna måste genomföra planerna tillsammans med sina regioner och städer. 

Krisen har dessutom haft en katastrofal inverkan på våra ekonomier och samhällen. De unga och lågutbildade arbetstagarna har drabbats hårdast, vilket ökar risken för en ”förlorad covid-generation”. Levnadsvillkoren har försämrats för människor som lever under knappa förhållanden, för personer med funktionsnedsättning och för äldre. För tusentals människor är ”covid-fattigdom” inte längre en risk, utan en realitet. EU måste agera på ett konkret och solidariskt sätt för att åstadkomma en rättvisare återhämtning.

Vår barometer pekar också på stora skillnader i hur pandemin påverkade hälsoläget i våra samhällen. Den indikerar att vi måste ta hänsyn till regionala och lokala särdrag när vi inriktar våra åtgärder, eftersom liv kan sättas på spel ifall den lokala dimensionen av hälso- och sjukvård ignoreras. För att vara bättre rustade måste vi ompröva de olika förvaltningsnivåernas behörighet på hälsoområdet. EU bör investera mer i att bygga upp motståndskraften i regionala system och samordna stresstester för att bedöma deras krisberedskap.

Pandemin avslöjade en uppseendeväckande digital klyfta mellan de olika lokala och regionala myndigheterna i Europa. Nät med mycket hög kapacitet täcker totalt sett hushållen i EU till 44 procent i stadsområden jämfört med 20 procent på landsbygden. EU och dess medlemsstater måste skyndsamt göra investeringar, eftersom digital sammanhållning är avgörande för en stabil och inkluderande återhämtning.

Det är bara genom att erkänna de lokala aktörernas roll och genom att tillämpa en strategi som utgår från fältet som EU kan nå framgång och återfå medborgarnas helhjärtade stöd.  

EU måste skapa ett verkligt partnerskap med dem som utgör basen för den europeiska demokratin, nämligen regionalt och lokalt folkvalda ledare och ledamöter. Detta är ett faktum som vi inte kan förbise om vi tillsammans vill bygga en mer välmående, rättvis och motståndskraftig framtid för européerna.

 

Apostolos Tzitzikostas 
Ordförande

Europeiska regionskommittén

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret