Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S) menar att det finns en stor potential för svenska biobränsle att hävda sig när det gäller framtagande av grönt flygbränsle i EU.

Debatt: Debatt: Grönt flygbränsle i EU – en stor möjlighet för Sverige

Erik Bergkvist (S) 11 mars 2022

Svenskt biobränsle har chansen att ta en ledande roll när det gäller nya hållbara flygbränslen i EU. Vi bör ligga främst i utvecklingen av alternativa bränsletekniker, vilket kommer att innebära många nya arbetstillfällen. Samtidigt agerar Sverigedemokraterna återigen bromskloss i den europeiska klimatomställningen utan att presentera några egna lösningar. Det skriver Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S).  

Som huvudförhandlare för Europaparlamentets socialdemokratiska grupp presenterade jag i veckan mina förslag till ny EU-lagstiftning för flygets gröna omställning.  

Min erfarenhet inom transportfrågor i norra Sverige har gett mig viktiga insikter kring vilken avgörande betydelse flyget har för att knyta samman regioner där avstånden är långa och valmöjligheterna få. I många fall är finns inga andra rimliga alternativ än flyget. Klimatomställningen kommer att förändra hur människor reser och gods fraktas, men behoven av en bred flora av transportmedel kommer att finnas kvar. Därför måste vi ta flyget in i framtiden. Ett av de viktigaste stegen är att snabbt se till att flygbränslet växlas ut till hållbara alternativ.

Utrymme för förbättring

EU-kommissionens regelverk för implementering av hållbara bränslen i flygsektorn är det första av sitt slag och kommer att bli ett viktigt instrument för att kraftigt minska flygets belastning på klimatet. Det är ett stort steg i rätt riktning, men när förslaget nu behandlas av Europaparlamentet ser vi att det finns utrymme för förbättring.

Ska EU klara klimatmålen måste transportsektorn minska sina utsläpp med 90 % till 2050. Men då krävs det att vi använder hela verktygslådan. I min roll som förhandlare föreslår jag därför idag en bredare definition av hållbara flygbränslen, där avancerade biodrivmedel tillverkat av exempelvis restprodukter från skogsbruket inkluderas.

Ambitiösa mål drar investeringar

Produkter från den svenska skogsindustrin som annars riskerar gå till spillo har en viktig del i flygets omställning, i vissa länder helt avgörande. Biobränslet ingår i den svenska flygstrategin som trädde i kraft i augusti. Den har ett fem gånger högre mål för inblandning av hållbart flygbränsle i tanken till 2030 än vad EU-kommissionen föreslagit. 

Ambitiösa mål ger incitament för satsningar. Jag anser att det är realistiskt att EU har som målsättning att flygsektorn drivs till 100 % på förnybara bränslen till 2050. Kommissionens yrkar på 63 %. Dessutom är det helt avgörande att omställningen börjar redan idag, och därför föreslår jag att vi till 2025 använder 5 % hållbart bränsle i tanken, jämfört med 2 % i kommissionens proposition. Producenterna av hållbart bränsle har meddelat att de står redo att möta denna efterfrågan.

SD-nej hindrar utveckling

Samtidigt har Sverigedemokraternas Jessica Stegrud i EU-parlamentets industriutskott motsatt sig att EU ska ha någon målsättning alls till 2025. Det kan knappast kallas att leda vägen in i framtiden. Sverigedemokraterna ställer sig även negativa till förslag om användning av biogas, vätgas och el i flygsektorn. Med en sådan inställning kommer flyget att stanna på marken inom en snar framtid. Stegrud, som är nära bekant med Gotlands kommunikationer och transportvägar, bör vara djupare insatt i flygets betydelse än de flesta.

Övergången till hållbara flygbränslen är inte bara en grundförutsättning för att hela Sverige och Europa ska fungera på sikt. Det är också en gyllene möjlighet till innovation och entreprenörskap. Sverige har goda förutsättningar att ta en ledande roll i omställningen av flygsektorn. Vi bör ligga främst i utvecklingen av alternativa bränsletekniker, vilket kommer att innebära många nya arbetstillfällen.

För stora delar av Sverige och Europa är det lika orealistiskt att sluta flyga som att fortsätta flyga på bekostnad av klimatet. Lösningen är att ge flyget vägledning och förutsättningar för att ställa om till en hållbar och fossilfri sektor. Utvecklingen måste börja redan nu. Annars riskerar vi att ställa stora delar av Sverige och Europa utanför framtiden.

Erik Bergkvist (S) 
EU-parlamentariker

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret