Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Omröstning i Europaparlamentet.

Ny kritik mot Frontex – får inte ansvarsfrihet

BRYSSEL 5 maj 2022

Gränsbevakningsbyrån Frontex är ett av EU-organen som EU-parlamentet kritiserar och vägrar ge ansvarsfrihet. – Frontex är en havererad myndighet. Men ansvaret för olagliga pushbacks och brott mot mänskliga rättigheter går djupt in i Frontex organisation, säger EU-parlamentariker Malin Björk (V)

EU-parlamentet är ansvarigt att granska hur EU:s olika institutioner och byråer hanterar sina pengar. I går onsdag röstade parlamentet huruvida man ska ge ansvarsfrihet för 2020 års budget för 53 EU-organ. I tre av dessa sade man nej – kust- och gränsbevakningsbyrån Frontex, ministerrådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK.

Med handuppräckning sköt EU-parlamentarikerna upp ett eventuellt godkännande av hur Frontex hanterat sin budget. Grunden till detta är upprepad kritik mot oegentligheter i byrån som trakasserier och misskötsamhet och anklagelser om att den aktivt deltagit i så kallade pushbacks där migranter på båtar till Europa tvingas tillbaka. EU:s interna bevakningsorgan Olaf har utrett misstänkta brott mot grundläggande rättigheter hos Frontex, en utredning som EU-parlamentarikerna ännu inte fått se i sin helhet.

– Vi har för närvarande inte tillräckligt med information för att fatta ett välgrundat beslut om att bevilja ansvarsfrihet. Vi skjuter därför upp detta beslut till hösten 2022, sade den ansvarige EU-parlamentariker, den tjeckiske kristdemokraten Tomáš Zdechovský efter omröstningen.

Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk är mer explicit i sin kritik.

– Frontex är en havererad myndighet. I dag röstade vi nej till ansvarsfrihet och det är en bra början. Men ansvaret för olagliga pushbacks och brott mot mänskliga rättigheter går djupt in i Frontex organisation. Och kommissionen har medvetet låtit Frontex fortsätta med olagligheterna vid EU:s gränser dag efter dag, år efter år, sade Björk i ett uttalande.

EU-parlamentet motiverade sitt motstånd mot att ge Frontex ansvarsfrihet i en resolution som stöddes av 492 ledamöter, 145 som röstade mot och 8 som avstod. Alla närvarande svenska EU-parlamentariker röstade för, förutom Sverigedemokraternas två ledamöter, den politiske vilden Peter Lundgren lade ned sin röst.

I resolutionen kritiseras Frontex även för att inte ha uppfyllt alla krav som EU-parlamentet ställde i höstas. Man pekar även på beslutet om ansvarsfriheten för 2019 års Frontexbudget sköts upp.

Frontex kritiserade chef, Fabrice Leggeri, avgick i förra veckan.

Trakasserier i kommitté

Med kritik mot att det rådgivande organet Ekonomiska och sociala kommittén, EESK, segat med att kompensera offer för trakasserier röstade 429 EU-parlamentariker ja, 158 nej och 46 som avstod för att vägra ansvarsfrihet.

”Europaparlamentet beklagar att kommittén ännu inte har träffat förlikningsavtal med de båda offren för allvarliga fel […] och beklagar att de åtgärder som vidtagits av kommitténs ledning varken har varit effektiva eller avgörande”, motiverar EU-parlamentet sitt beslut.

Alla närvarande svenska EU-parlamentariker röstade mot att ge EESK ansvarsfrihet för 2020 förutom Moderaternas ledamöter.

Rådet får åter nej

Sedan 2011 har EU-parlamentet förvägrat ansvarsfrihet för Europeiska rådet och ministerrådet som samlar medlemsländerna för beslut och lagstiftning. Så även för 2020 års budget. 555 röstade mot ansvarsfrihet, 60 för och 13 avstod. Alla närvarande svenska ledamöter röstade mot. Som tidigare år kritiserar EU-parlamentet rådet för bristande samarbetsvilja och att man inte får svar på frågor som parlamentet ställer för att undersöka om ansvarsfrihet ska beviljas eller inte.

”Europaparlamentet betonar att den nuvarande situationen, där parlamentet endast kan kontrollera revisionsrättens och ombudsmannens rapporter och informationen på rådets webbplats, men inte får skriftliga eller muntliga svar från rådet under det årliga ansvarsfrihetsförfarandet, dvs. rådet vägrar att samarbeta med parlamentet inom ramen för det årliga ansvarsfrihetsförfarandet, gör det omöjligt för parlamentet att fatta ett välgrundat beslut om beviljandet av ansvarsfrihet.”, står det i motiveringen till att parlamentet åter säger nej.

Ny omröstning i höst

De EU-organ som inte får ansvarsfrihet måste nu tillhandahålla ytterligare information och svara på de invändningar som parlamentet har. En ny omröstning om ansvarsfrihet kommer att hållas i september eller oktober. 

Mer fakta

Fredrik Haglund
Redaktör, Bryssel
Skicka epost
Fredrik_Haglund
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret