Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning

Debatt: Slutreplik: SD är varken klimatets eller arbetarens vän

Eric Sundström 9 september 2022

Sverigedemokraten Staffan Eklöf replik minskar inte min oro kring SD:s demokratisyn. I en färsk enkät, som SD själva svarat på, framgår dessutom tydligt partiets negativa inställning både till klimatmål och arbetares rättigheter. Det skriver LO-utredaren Eric Sundström i en slutreplik till Staffan Eklöf SD.

När jag blev uppmärksammad på att sverigedemokraten Staffan Eklöf hade skrivit en replik min krönika, satt jag och läste en helt färsk enkät om de svenska riksdagspartiernas EU-politik (DN 9/9 2022).

SD säger nej till miljömål

Vad gäller miljö- och klimatfrågor – som var en av huvudpunkterna i min krönika – så är en enkätfråga följande: ”Ska försäljning av nya bensinbilar förbjudas i EU 2035?”. Bakgrunden är att EU-kommissionen föreslår att nya bilar ska vara avgasfria 2035, ett förslag som har majoritet i såväl Europaparlamentet som i ministerrådet. Alla svenska partier står bakom förslaget – utom SD.

En annan enkätfråga handlar om EU:s klimatmål, som i korthet stipulerar att utsläppen av växthusgaser år 2030 ska ha reducerats med 55 procent jämfört med år 1990. Sju svenska partier vill att EU:s klimatmål – som är helt nödvändigt för planetens överlevnad – ska ligga fast trots den uppkomna energikrisen. Endast ett parti är emot: SD, såklart.

Inte arbetarnas vän

I min krönika konstaterar jag även att SD inte är arbetarnas vän. Mot bakgrund av att EU-kommissionen vill ha bättre anställningsvillkor för arbetare inom den så kallade gigekonomin ställer enkäten följande fråga: Ska matbud och andra så kallade plattformsarbetare lättare kunna räknas som arbetstagare? SD, som enligt min hypotes inte är arbetarnas vän, svarar mycket följdriktigt nej på frågan.

Jag konstaterar alltså att en färsk genomgång av partiernas EU-politik understryker den oro kring SD som jag gav uttryck för i min krönika vad gäller områdena klimat och arbetsvillkor.

Obehaglig formulering om folkstyret

Till sist: Staffan Eklöf tycker att det är olyckligt att jag lyfter en specifik passage ur SD:s principprogram. I det aktuella stycket; Sverigedemokraterna och demokratin, menar SD att ”folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk.” Jag tycker att det är en obehaglig formulering som illustrerar SD:s grumliga demokratisyn. Eklöf hävdar tvärtom att SD jobbar för ”ökad demokrati”.

Jag vill därför citera en aktuell debattartikel som listar en rad SD-förslag:

”begränsningar i public services rörelsefrihet, utpekande av journalister som samhällets fiender, krav på partipolitisk stämpling av journalister, neddragning av presstödet, minskat stöd till studieförbunden, nedskärningar med miljardbelopp i de offentliga kulturbudgeterna, borttagande av alla böcker på främmande språk från biblioteken, förbud mot prideflaggor i offentlig regi, diskriminering av icke svenska medborgare, ifrågasättande av mångfalden i olika avseenden, och så vidare.”

Följaktligen är min oro oförändrad även vad gäller SD:s demokratisyn.

Eric Sundström
LO-utredare

 

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret