Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Gunnar Hökmark vill se ett mer relevant och starkare EU i Europa och världen.

Debatt: Debatt: Ge EU ökad global kraft och betydelse

Gunnar Hökmark 6 oktober 2022

Putins anfallskrig har lett till ett uppvaknande kring Europas framtid. EU:s kraft och förmåga behöver skärpas för att möta hoten i vår omvärld och för att bidra till global säkerhet, demokrati, tillväxt och en framgångsrik klimatpolitik. Det skriver Gunnar Hökmark, ordförande för tankesmedjan Frivärld.

Rysslands invasion av Ukraina är en tragedi som berör hela Europa. Kriget mot Ukraina riktar sig mot oss alla genom kraven på en rysk intressesfär och ett förakt för den säkerhetsordning som gett Europa en unikt lång tid av fred.

Putins anfallskrig blev ett europeiskt uppvaknande, inte bara till den hotfulla verklighet som är vår, utan också till den gemensamma förmåga och kraft som Europeiska Unionen har. Istället för de ändlösa diskussionerna om hur Europeiska Unionen ska se ut i framtiden presenterar Frivärld mot den bakgrunden i dag ett projekt om den politik som behövs för att värna Europas framtid.

Centrum för europeisk politik

Det är vår gemensamma kraft och förmåga som nu måste stå i centrum för europeisk politik. Det innebär fokus på ett samarbete som gör oss starka, en inre marknad som genom innovationer, forskning, budgetprioriteringar och marknadsekonomi gör oss konkurrenskraftiga. Tillsammans med en offensiv frihandelspolitik som binder samman världens fria länder och gemensam utrikespolitik kan detta bidra till ett EU med ökad global kraft och betydelse. 

I uppvaknandet ligger också ett skifte i Europeiska Unionens historiska uppgift, från att en gång ha varit att samla europeiska länder till en samvaro i fred till att nu vara en kraft som möter hoten i vår omvärld och bidrar till global säkerhet. Det ställer större krav på den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken men också på vår ekonomis förmåga att vara ledande, innovativ och standardsättande i världen.

I ett allra första steg, där det kommande svenska ordförandeskapet ger Sverige möjlighet att gå i täten, gäller det att samla medlemsländerna till ökade insatser för att stödja Ukrainas ekonomi och försvarsmakt. 

Ryssland måste besegras

Om inte Ryssland besegras i Ukraina kommer ständigt nya krav föras fram som underminerar fred och säkerhet.  Vi måste visa att vi kan stödja Ukraina så att den ukrainska ekonomin kan hålla emot kriget och att den ukrainska försvarsmakten kan fortsätta och fullfölja offensiven. Ukrainas medlemskapsperspektiv är en viktig signal både till Ukraina folk och den ryska regimen. 

När det gäller försvaret av Europa behöver vi ett starkt europeiskt ben av Nato, som gör sammanhållningen över Atlanten tydlig och ömsesidig, samtidigt som Europeiska unionen måste kunna stå stark och kunna reagera mot alla fientliga försök att påverka våra samhällen, våra företag och vår ekonomi.

EU som global kraft

Geopolitik kräver en robust geo-ekonomi och en politik som är utblickande och syftande till att göra Europa relevant i världen, inte inåtblickande där medlemsstaternas egna problem tar överhanden över våra gemensamma uppgifter med andra.

Förmågan att stå emot fientliga krafter handlar inte bara om Ryssland utan i det globala perspektivet allra mest Kina som i kraft av sin ekonomi är världens mäktigaste diktatur. För att vara en global kraft som kan värna sin egen säkerhet måste EU bidra till stabilitet, stöd för demokratiska krafter och ekonomisk utveckling i Mellanöstern och i Afrika.

Det gäller inte minst en klimatpolitik som för att få global betydelse förutsätter en teknologisk utveckling driven genom digitalisering och innovativt företagande som i förening med fri handel och ekonomisk tillväxt världen över leder till att fossila bränslen fasas ut.

Vi gör Europa till ett globalt ekonomiskt centrum genom att utveckla europeisk handel med andra delar av världen samtidigt som vi med handeln stärker den internationella rättsordning som bygger på den liberala demokratins värden.

Den inre marknaden är basen för Europeiska Unionens ekonomiska styrka och därmed dess politiska. Den inre marknaden bygger på konkurrens som tillsammans med en fri världshandel är den bästa vägen för att utveckla en globalt konkurrenskraftig ekonomi. Vi bör vara en stark partner med andra, inte autonoma och ensamma.

Det är denna politik som måste prägla EU idag om vi ska värna Europas framtid, inte inåtvända diskussioner om hur vi utvecklar samarbetets former. Det är Europa Nu som gäller. Inte Europa sen.

Gunnar Hökmark

Gunnar Hökmark är ordförande för tankesmedjan Frivärld och tidigare Europaparlamentariker (M)

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret