Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Gunnar Hökmark ser fem förändringar som Rysslands krig i Ukraina lett till.

Debatt: Så förändrades världen av Rysslands krig

Gunnar Hökmark 22 februari 2023

Rysslands illegala krig mot Ukraina för försvagat Ryssland och förvandlat landet till en alltmer isolerad pariastat. Samtidigt har utvecklingen lett till flera förändringar i Ukrainas relation till omvärlden. Men även EU har förändrats av kriget samtidigt som Kina har fått sig en tankeställare. Det skriver Gunnar Hökmark inför årsdagen av Rysslands invasion av Ukraina.

Rysslands angrepp på Ukraina förändrade världen. Genom att i storkrigets form anfalla Ukraina, bomba dess städer, byar och samhällen, sjukhus, skolor, köpcentra och bostäder, i det brutala syftet att döda så många för att därmed knäcka den ukrainska nationen gick den ryska ledningen, med Putin, över en lång rad av de gränser som gällt för den europeiska säkerhetsordningen och internationell rätt. 

Det blev för det första militärt sett ett misslyckat steg. De ukrainska förbanden lyckades hålla stånd de första tre dagar som Ryssland hade räknat med att en snabb rysk offensiv skulle avgöra allt och kunde därefter på område efter område tränga tillbaka ryska trupper med enorma ryska förluster som följd. Sedan kriget inleddes har Ryssland förlorat mer än 140 000 soldater och över tretusen stridsvagnar samtidigt som man förlorat terräng som man med överraskning tog 2014 och därefter.

För det andra har Ryssland gått över gränsen från det illegala kriget till den långa raden av krigsförbrytelser och krigföring för folkmord. Det har gjort Ryssland till en pariastat förvisad till en gemenskap med bara några få andra av världens gangsterregimer.

För det tredje gick Ryssland över gränsen från att vara ett land som andra länder försökte förhålla sig till, till att vara en stat som har förlorat all respekt. Det gäller allt ifrån handel och utländska investeringar till de olika sanktionerna som nu underminerar den ryska ekonomin och dess försvarsförmåga

Det är Ukraina som har drabbats av kriget och förstörelsen. Men det har vuxit fram en gemensam insikt i Europa och världen över att Ukrainas försvarsstrid är ett försvar för den fria världen och för dess principer.

Ukrainas sak har blivit Europas. Det finns nu en allmän acceptans för att kriget i Ukraina är Europas försvar mot ryska hot och mot rysk krigföring som gäller oss alla. Det finns fem saker som kriget har lett till. 

För det första har vi alla blivit ukrainare. Ukraina har inlemmats i den europeiska gemenskapen och är nu på väg mot ett medlemskap i EU. Det faktum att det kommer ta tid för Ukraina att leva upp till alla krav på medlemskap kommer inte förändra det faktum att Ukraina som stat och nation nu rör sig in mot Europeiska unionen i en process där de reella stegen kommer gå snabbare än den formella processen

För det andra har Europeiska unionen stärkts i sin sammanhållning. Vi har nu ett år efter Putins invasion ett EU som är starkare och mer beslutsamt än tidigare och det kommer att leda till ökad integration men en integration som tar sikte på verklighetens krav och gör oss starkare snarare än ideologiska deklarationer om att EU är svaret på allt.

För det tredje har Ukraina stärkts som nation. Ukraina har imponerat på världen medan Ryssland har skapat avsky. Ryssland är i dag ett isolerat land medan Ukraina blir en allt mer med Europa integrerat nation.  Ukraina har blivit starkare och EU större. Ryssland har, förutom att förlora stora delar av sin kvalificerade krigsmakt, blivit ekonomiskt svagare och politiskt marginaliserat.

För det fjärde kommer Ukraina efter kriget få del av en mängd olika stödinsatser för att bygga upp landet. Man kommer att ha en snabb tillväxt den dagen freden kommer samtidigt som man kommer att ha en av Europas starkaste försvarsmakter. Tillsammans med Polens snabba utveckling av sin militära förmåga och landets ekonomiska betydelse är vi på väg att få se ett framtida EU med ett starkare kluster kring Östersjön. Samtidigt kommer vi med denna utveckling se att den ekonomiska och säkerhetspolitiska situationen i norra Europa kommer att vara viktigare än någonsin tidigare i EU.

För det femte har den fria världen samlat sig, samverkat och samfällt stått upp för försvaret av friheten. Sverige och Finland har bestämt sig för att gå med i Nato. EU har enats. Den fria världens enande har betydelse som signal även till andra av världens despoter, som den kinesiska diktaturen som nu vet att den fria världen kan samla sig med väldig styrka om den blir provocerad när det gäller grundläggande rätt

Så kriget pågår fortfarande och det kommer att pågå tyvärr alltför länge. Men det förändrar inte det faktum att under det år som har gått har Ryssland förlorat på alla slagfält, inte bara de militära i Ukraina, vilket är en signal också till den kinesiska diktaturen. Våld och krig mot demokratier utlöser en gemenskap som är övermäktig även Kina. Ryssland i dag är ett fattigare och sämre land för sina medborgare än vad man var för ett år sedan, innan kriget inleddes.

Världen förändrades när Ryssland invaderade Ukraina men den förändras nu allt snabbare till följd av Rysslands militära förluster, politiska bakslag och ekonomiska utanförskap.  Det är därför så viktigt vi kommer ihåg att demokratin är bättre bara av just det enkla skälet att vi kan leva goda liv i fred. Det är därför despoterna räds demokratin. Det har vi sannerligen lärt oss det senaste året.

Gunnar Hökmark
Ordförande för tankesmedjan Frivärld och tidigare Europaparlamentariker (M) 


 

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret