Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
I 25 domar från EU-domstolen och Europadomstolen har de polska reformerna av domstolsväsendet kritiserats för att bryta mot rättsstatens principer. Arkivbild.

Polens försök att laga domstolsväsendet döms ut

BRYSSEL 23 mars 2023

Polen har tagit fram en ny domstolslag för att landet ska uppfylla kraven för att få ut pengar ur EU:s stora coronafond. Men tunga jurister från OSSE och polska domarorganisationer menar att lagen kommer till korta och undviker att ta i tu med problemets kärna – att politiker tummar på domstolarnas oberoende. 

EU-domstolen och Europadomstolen har i 25 domar dömt ut olika delar i den polska nationalkonservativa regeringens så kallade reformer av landets domstolsväsende – att de är i strid med internationell rätt och mot grundläggande demokratiska villkor. 

Regeringen har ignorerat domarna trots att EU-domstolen dömt ut böter på en miljon euro om dagen så länge landet inte avvecklar en olaglig disciplineringsnämnd vid Högsta domstolen. Bötesbeloppet uppgår i dag till över en halv miljard euro. 

EU-kommissionen har parallellt beslutat att hålla inne pengar – 36 miljarder euro – från EU:s stora coronaåterhämtningsfond till Polen så länge landet lever upp till ett antal krav – så kallade milstolpar på EU-språk. Polen har lovat att uppfylla dessa krav och tidigare i år godkände det polska parlamentet en lag som regeringen menar ska göra detta. 

Samarbetsorganisationen OSSE:s byrå för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter, ODIHR, har fått i uppdrag att utreda huruvida den nya polska lagen kommer att kunna uppfylla kraven. I sitt utlåtande går tunga jurister genom lagen och dömer ut den.

 – Det är tveksamt om den föreslagna lösningen är effektiv och ändamålsenlig. Ännu viktigare är att lagen inte tar itu med de systematiska bristerna i den befintliga rättsliga ramen som undergräver rättsväsendets oberoende, sade Carolyn Hammer från ODIHR under en utfrågning i EU-parlamentet på torsdagen.

Enligt organisationens analys undanröjer lagen inte det grundläggande problemet som är att politiker kan utse lojala domare till viktiga instanser och därmed underminera rättsväsendets oberoende.

Lagen kritiseras också för att inte på ett tillfredsställande sätt ge möjlighet till misshagliga domare som stängs från sin tjänst eller på andra sätt disciplinerats i det nuvarande systemet att automatiskt få tillbaka sin post eller på andra sätt kompenseras för beslut som tagits i den olagliga disciplineringsnämnden.

En rad tunga polska domar- och juristorganisationer har också gått igenom lagen och tillsammans granskat huruvida den skulle leva upp till EU-kommissionen villkor för att betala ut återhämtningstödet. Även denna analys ger lagen tummen ned.

– Den antagna lagen är alls ingen lösning, tvärtom. Den hindrar den sista domstolen som  försöker skydda medborgare från maktmissbruk, sade Paulina Kieszkowska-Knapik som representerar de tolv organisationerna.

Enligt henne skulle lagen dränka den sista domstolen – Högsta förvaltningsdomstolen – som ännu inte består av en majoritet av regeringsutsedda ledamöter.

Som exempel på hur systemet ser ut i dag tog hon den domare som dömde en kvinna till samhällstjänst för medhjälp till abort. Den domare belönades samma dag som domen med en befordran.

Hon pekade på en allt sämre situation för de domare som vill behålla sitt oberoende från regeringen.

– Domare som tillsatts på ett olagligt sätt enligt europeiska domstolar dömer sig själva och kommer sitta i nämnder som dömer lagligt tillsatta domare, sade Kieszkowska-Knapik.

Polens president Andrzej Duda har skickat lagen till landets författningsdomstol som ska granska huruvida den är i linje med konstitutionen. Författningsdomstolen är en av de domstolar som kritiker menar är dominerad av regeringstrogna domare.

EU-kommissionär: Lagen viktigt steg

EU:s justitiekommissionär Didier Reynders sade sig, under utfrågningen i EU-parlamentet, alltjämt vara bekymrad över situation för rättsstaten i Polen men var inte lika negativ i sin preliminära bedömning av lagen.

– Lagutkastet är en bra steg framåt, sade Reynders som tillade att kommissionens slutliga utlåtande kommer först när lagen trätt i kraft om huruvida villkoren för EU-pengarna uppfylls.

Kommissionären medgav att reglerna i sig inte är tillräckliga för att komma till rätta med de grundläggande problemen som EU-domstolen identifierat i det polska domstolsväsendet.

Fredrik Haglund
Redaktör, Bryssel
Skicka epost
Fredrik_Haglund
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret