Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Att lämna EU är inget alternativ – ett engagemang och ett proaktivt förhållningssätt är vad som krävs, skriver Johannes Nathell, Fria moderata studentförbundet .

Debatt: Dags för Sverige att ge sig in i EU-matchen på riktigt

Johannes Nathell 9 maj 2023

Sverige måste upprätthålla sitt engagemang i EU-frågor, även efter ordförandeskapet. Det kräver en ny långsiktig vision för den svenska EU-politiken. Här ingår en fördjupad inre marknad och minskad centralisering i EU. EU är dock på väg åt fel håll i en rad områden som påverkar svenska intressen negativt, och detta i en betydligt snabbare takt än tidigare. Men att stå utanför EU-samarbetet är inget alternativ. Det skriver Johannes Nathell, vice ordförande Fria moderata studentförbundet, på Europadagen.

Den 9 maj är det Europadagen, årsdagen för undertecknandet av Schumandeklarationen. Den lade grunden för Kol- och stålunionen – föregångaren till dagens EU – som grundades på idén att skapa fred genom ömsesidigt beroende mellan medlemsstaterna genom handel. Drygt 70 år senare går det att konstatera att vi haft fred sedan dess, och vi är flerfaldigt rikare tack vare den fria handeln på inre marknaden. Europadagen är en dag väl värd att fira.

EU är Sveriges viktigaste multilaterala samarbete, men tyvärr har Sverige varit alltför dålig på att göra sin röst hörd. Det finns få svenskar på högre nivå i EU-kommissionen, vi är dåliga på att samla allierade för beslut i ministerrådet och för senfärdiga i arbetet mot skadliga förslag.

En bättre EU-debatt önskas

Det är dags att Sverige börjar engagera sig mer helhjärtat i EU. Det räcker inte med att stå vid sidlinjen och börja kritisera förslag från Kommissionen när de i praktiken redan är klubbade. Tack vare ordförandeskapet har EU-frågor hamnat högre upp på den politiska dagordningen, men arbetet slutar inte den sista juni. Det behövs en ny svensk strategi i syfte att stärka Sveriges inflytande i EU.

Tyvärr reduceras ofta EU-debatten till om man vill ha mer eller mindre EU. På ena sidan finns Liberalerna som gör anspråk på att vara Sveriges EU-vänligaste parti och på andra sidan finns Sverigedemokraterna som högljudda EU-motståndare och som nu tycker det är dags att utvärdera EU-medlemskapet.

Vi behöver en bättre och mer välinformerad EU-debatt. I syfte att bidra till detta lanserade Fria Moderata Studentförbundet innan årsskiftet en ny vision där vi stakar ut en ny riktning för den svenska EU-politiken, både på kort och lång sikt. 

Fördjupad marknad – minskad centralstyrning

Det viktigaste på kortare sikt är att fördjupa den inre marknaden – särskilt för tjänster. Det behövs en tydlig strategisk agenda med målet att minska regelbördan, och ursprungslandsprincipen som gäller för varor borde också gälla för tjänster. 

Vår vision på längre sikt är att centraliseringen inom EU måste minska. Det behövs tydligare maktdelningsmekanismer som begränsar kommissionens kompetenser och stärker medlemsstaternas suveränitet. Vissa samarbetsområden bör dock ske på central nivå, såsom inre marknaden, handel med omvärlden och säkerhets-, och utrikespolitik, men i övrigt bör beslut fattas så nära medlemsstaterna och individerna som möjligt.

Dagens politiska verklighet ser fundamentalt annorlunda ut än för bara några decennier sedan. I takt med den tilltagande globaliseringen och Kinas och Rysslands imperialistiska ambitioner har det aldrig varit viktigare att hitta allierade som också tror på frihet, demokrati och marknadsekonomi

På väg åt fel håll

Den europeiska spelplanen ser också helt annorlunda ut nu jämfört med några år sedan, vilket Sverige behöver förhålla sig till. Maktrelationerna i EU har förändrats i grunden i och med brexit, och har inneburit att Sverige tappade en tung allierad. Det maktvakuum som skapades fylldes i huvudsak av Frankrike och Tyskland, med helt andra politiska visioner. EU är på väg åt fel håll i en rad områden som påverkar svenska intressen negativt, och detta i en betydligt snabbare takt än tidigare. Ta bara den sociala pelaren som exempel.

Att stå utanför EU-samarbetet är inget alternativ – tvärtom har kostnaden att inte delta fullt ut aldrig varit större. Enda sättet att värna våra intressen är att engagera oss tidigare i beslutsprocesserna och arbeta mer proaktivt. Det behövs en ny vision för EU-politiken fast förankrad i en grundläggande tro på frihet, demokrati och marknadsekonomi.

Johannes Nathell
Vice ordförande Fria moderata studentförbundet och projektledare för rapporten ”Europa, Quo Vadis? En ny giv för den svenska EU-politiken

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret