Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
EU:s befolkning beräknas bli mindre och äldre och det kan bli ett problem om ingenting görs menar EU-kommissionen. Arkivbild.

Kommissionen: Invandring kan behövas för att försörja en åldrande befolkning

BRYSSEL 12 oktober 2023

EU:s invånare beräknas bli allt färre och allt äldre. Ett stort problem för ekonomin, konkurrenskraften och samhället anser kommissionen som pekar ut arbetskraftsinvandring som en av fyra lösningar. Sverige tillhör en mindre grupp EU-länder vars befolkning väntas öka.

”Europa genomgår omfattande demografiska förändringar”, heter det i ett meddelade från EU-kommissionen på onsdagen.

Förändringarna som kommissionen belyser är dels att EU:s totala befolkning beräknas minska, dels att befolkningen blir allt äldre – fler personer att försörja för färre i arbetsför ålder. Enligt gällande prognos kommer antalet äldre personer som ska försörjas i EU öka med 70 procent till år 2100 (se faktaruta).

Kommissionen befarar att utvecklingen riskerar att leda till försvagad konkurrenskraft, ökat tryck på medlemsländernas statsbudgetar och arbetskraftsbrist.

I somras fick i kommissionen i uppdrag av medlemsländernas högsta politiska ledare att lägga fram olika förslag på hur man bör hantera utvecklingen. Resultatet i form av ett antal verktyg så som lagstiftning, handlingsprogram och EU-stöd presenterades i veckan.

Verktygslådan står på fyra ben: göra det lättare för föräldrar att kombinera arbete och familj, stärka yngre personers kompetens och tillgång till arbete och boende, bevara äldre personers välfärd. Den sista delen är den kanske mest kontroversiella och kommissionen understryker att det bara bör användas ”vid behov”, nämligen kontrollerad laglig migration för att täcka den kommande arbetskraftsbristen.

Kommissionen slår fast att det upp till EU-länderna själva att anpassa insatserna efter den nationella och regionala behov som finns men att ”jämställdhet, icke-diskriminering och rättvisa mellan generationerna” måste stå i centrum för de politiska beslut som tas.

Sverige avvikare

Enligt de prognoser som EU:s statistikbyrå tagit fram över befolkning och åldrande sticker Sverige ut. Den så kallade demografiska försörjningskvoten för äldre – förhållandet mellan personer i arbetsför ålder och personer i pensionsålder – beräknas vara den tredje lägsta i EU år 2011. Sverige befolkning har samtidigt beräknats öka med 2,7 miljoner invånare till 2100 utifrån de prognoser över migration, födsel- och dödstal som fanns vid beräkningstillfället.

Mer fakta

Fredrik Haglund
Redaktör, Bryssel
Skicka epost
Fredrik_Haglund
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret