Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning
Statsministrar Ulf Kristersson, Petteri Orpo och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen besöker Stora Enso i Nacka.

Finland och Sverige skogslobbar EU på högsta nivå

BRYSSEL 19 januari 2024

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen besökte på fredagen nordisk skogsnäring på inbjudan av Sveriges och Finlands statsministrar.

Sverige och Finland har under EU-kommissionens arbetet med att ta fram en ny men icke-bindande europeisk skogsstrategi och relaterade klimatfrågor haft invändningar mot EU-kommissionens linje. EU-kommissionen har sedan nittiotalet haft en skogsstrategi. Den senaste versionen som kom ut i 2021 innehåller förslag för hur EU:s gemensamma klimatmål om nollutsläpp 2050 ska uppnås. Strategin hänvisar till lagtexter som klimatlagen, förnybarhetsdirektivet och fågel-, art- och habitatdirektiven. Men den innehåller i sig ingen konkret lagstiftning och skrivningarna är vaga och vädjande.

I oktober i fjol bjöd de båda skogsrika ländernas statsministrar, Ulf Kristersson och Petteri Orpo, in EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen för att diskutera skogsfrågan.

I dag fredag skedde så besöket där kommissionsordföranden bland annat togs till svensk-finska skogskoncernen Stora Enso för att se hur de jobbar. På den efterföljande presskonferensen var det svårt att uppfatta några meningsskiljaktigheter mellan parterna.

Statsminister Ulf Kristersson pekade på att skogens står för runt tio procent av den svenska exporten.

– Vi har försökt beskriva att skogsbruket inte bara är en nationell tillgång i form av sysselsättning, av en mycket stor nationell inkomst, utan också en mycket stor del av lösningen på klimatrelaterade problem. Att ersätta fossila bränslen, till exempel, men också i många andra avseenden som en kolsänka, sade Ulf Kristersson.

Han hoppades att fredagens diskussionen ska utgöra en grund för framtida EU-politik som exempelvis den strategiska agendan om framtida EU-politik som ska ligga till grund för nästa kommissions arbete de kommande fem åren.

Petteri Orpo framhöll att bioekonomi bör bli en väsentlig del av EU:s industripolitik.

– Vi behöver skogsbruk. Vi behöver industrin. Det är en del av vår ekonomi, men det är också en del av framtiden. Det är en del av lösningen. Det är inte ett problem. Vi vet hur att man bedriver skogsbruk på ett hållbart sätt. Det måste finnas en balans mellan miljö, klimat och industri, sade Orpo.

Sverige och Finland, som tillsammans har nästan en tredjedel av all skog i EU, är enligt Ursula von der Leyen de "obestridda experterna" i unionen när det gäller skogspolitik men att alla medlemsländer fortfarande kan lära av varandra.

– Vi kan alla dra nytta av lärdomarna från dessa olika skogstyper som vi har över hela EU, sade Ursula von der Leyen.

Ingen träff med miljöorganisationer

Även miljöorganisationen Greenpeace hade bett om att få träffa von der Leyen för att ge ett annat perspektiv än "skogsindustrins och regeringens" på frågan. Inbjudan fick dock kalla handen och von der Leyen valde under fredagens presskonferens att inte svara på frågan varför hon inte träffade företrädare för Greenpeace.

Fredrik Haglund
Redaktör, Bryssel
Skicka epost
Fredrik_Haglund
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret