Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Gästkrönikör Ingrid Serup, ​​​​​​​handelspolitisk expert, Svenskt Näringsliv.

Gästkrönika: EU och USA:s handelssamarbete måste leverera resultat

29 maj 2023 | Ingrid Serup
Uppdaterad: 29 maj 2023

EU och USA:s viktiga handelspolitiska råd måste få till gemensamma standarder och regler som inte äventyrar WTO eller leder till subventionsrace. I sammanhanget finns mycket att vinna på att EU och USA först når ett AI-avtal istället för att EU ensidigt antar egna AI-regler med risk för nya handelshinder. Det skriver gästkrönikör Ingrid Serup, handelspolitisk expert, Svenskt Näringsliv.

Att stärka handelsrelationen mellan USA och EU är högt prioriterat för det svenska näringslivet. Den 30 och 31 maj träffas EU och USA inom ramen för det handelspolitiska rådet, Trade and Technology Council (TTC), som etablerades för snart två år sedan. Mötet, som blir det fjärde i ordningen, äger den här gången rum i Sverige, närmare bestämt i Luleå. Det är ytterligare ett bevis för hur norra Sverige drar till sig uppmärksamhet för industrins gröna omställning. Under mötet träffas amerikanska ministrar och EU-kommissionärer för att försöka nå konkreta resultat på ett antal transatlantiska områden. Svenska regeringsföreträdare, amerikanskt och europeiskt näringsliv och andra intressenter kommer också att vara på plats i Luleå.

I brist på ett frihandelsavtal mellan EU och USA är TTC den viktigaste plattformen för transatlantiskt ekonomiskt samarbete. I kölvattnet av Rysslands invasion av Ukraina, covid-19-pandemin, hög inflation och kostnadsökningar på båda sidor om Atlanten är det extra angeläget att EU och USA levererar resultat som minskar regelbördan och därmed underlättar företagens handel. TTC måste fungera som en plattform för att identifiera gemensamma risker, säkerställa samarbete kring globala utmaningar som de digitala och gröna omställningar, samt undanröja handelshinder, nya såväl som gamla.

En färdplan för AI

Vissa framsteg har skett i TTC på det digitala området, där bland annat en färdplan för samarbete inom AI tagits fram. Om arbetet med att anta en AI-reglering inom EU kan bromsas upp har vi mycket att vinna på att stärka samarbetet med USA för att hitta gemensamma principer och tillvägagångssätt. Ytterligare samarbete och dialog om framväxande teknologier, cybersäkerhet och nya digitala lösningar är viktigt för att undvika inkompatibla regler som skapar onödiga handelshinder. Möjligheten att överföra data mellan EU och USA är av yttersta vikt för svenska företag. Att implementera EU-US Data Privacy Framework så snabbt som möjligt är därför avgörande. Ökat forskningssamarbete och dialog om digital infrastruktur är också av vikt. Det förbättrar möjligheterna för mer gemensam 6G-forskning och kan främja investeringar på ett teknikneutralt sätt.

Från näringslivets håll skulle vi vilja se mer betydande resultat på handelssidan – marknadstillträde och handelsliberaliseringar står högt på önskelistan. Att uppnå permanenta lösningar på de långdragna tvisterna om civila flygplan samt stål och aluminium måste var en fortsatt prioritet. Detta måste dock ske på ett sätt som inte underminerar Världshandelsorganisationen (WTO) och därmed skadar den långsiktiga stabiliteten i världshandeln. Ett avtal om hållbart stål och aluminium är önskvärt men inte till viket pris som helst. TTC har främjat samordning av sanktioner, vilket är positivt. Fortsatt arbete med att diskutera och i lämpliga fall synka exportkontrollregimerna samt systemen för investeringsgranskning är betydelsefullt

Främja den gröna omställningen

Det är också viktigt att EU och USA ser till att strategier och initiativ för att främja den gröna omställningen, stärka industrin eller modernisera infrastruktur inte leder till subventionsrace eller nya handelshinder. Det initiativ som lanserades vid förra TTC-mötet, Transatlantic Initiative on Sustainable Trade, bör användas för att förenkla handel med varor, teknologier och tjänster som bidrar till den gröna omställningen. Initiativet bör också främja gemensamma standarder. Här är den gemensamma standarden för laddinfrastruktur för tunga elfordon ett ypperligt exempel som visar vikten av samarbete inom TTC. Det vore bland annat också fördelaktigt med gemensamma metoder och standarder för att mäta koldioxidutsläpp, vilket på sikt skulle kunna underlätta multilateralt samarbete på området.

Vidare bör EU och USA arbeta för att underlätta bedömning av överensstämmelse inom vissa sektorer, såsom maskiner och medicintekniska produkter. Idag är det inte ovanligt att en produkt testas och certifieras två gånger enligt olika förfaranden i EU och USA även om målet med testerna är mycket snarlikt eller samma.

Stötta WTO

Slutligen bör EU och USA stärka samarbetet i internationella forum, framför allt inom WTO. EU och USA bör tillsammans föra WTO-agendan framåt, diskutera idéer för reformer och driva på för att pågående förhandlingar, såsom e-handelsavtalet, ros i mål. WTO är det viktigaste handelsavtalet vi har, och det har tjänat både EU och USA väl, även om USA på senare tid delvis förefaller tappat tron till WTO.

Samarbete inom de områden som beskrivs ovan har potential att föra med sig betydande fördelar för näringslivet på båda sidor om Atlanten. Nu är det viktigt att konkreta framsteg inom dessa områden nås i samband med mötet i Luleå denna vecka samt under det fortsatta arbetet inom TTC. Näringslivet står redo att bidra med ambitiösa och konkreta idéer på hur förutsättningarna för handel och investeringar mellan EU och USA kan stärkas.

Ingrid Serup
Gästkrönikör
Handelspolitisk expert, Svenskt Näringsliv

Rättelse: Det stod först ett annat namn på krönikören vilket vi beklagar. /Redaktionen

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret