Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

Olle Ludvigsson (S)

Senast uppdaterad: 18 juni 2024

I Europaparlamentet driver Olle Ludvigsson frågor om rättvisa arbetsvillkor och fackliga fri- och rättigheter. Andra hjärtefrågor är att stärka kollektivavtalen och investera i forskning och utveckling.

Han menar att det inte behöver finnas en konflikt mellan fri rörlighet och arbetstagares rättigheter:

– Egentligen inte. Jag är för fri rörlighet. Men om vi ska få igång den behöver vi vettiga villkor i stället för att få press på lönerna nedåt. När människor kommer till ett land ska de känna att de får lika löner och respekteras. Många som är utstationerade lever ju där, kortare eller längre perioder, och det är inte så lätt att leva på låga löner i ett land som är förhållandevis dyrt, sade Olle Ludvigsson under valrörelsen 2014.

Fem frågor

På hösten 2016 ställde Europaportalen fem frågor till alla svenska EU-parlamentariker. Så här svarade Olle Ludvigsson:

Vilka frågor arbetar du med i parlamentet under okt-nov 2016?

Finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag. Främst har jag ägnat mig åt frågan om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag där jag är rapportör i ekonomiutskottet. Betänkandet röstades igenom med klar majoritet i utskottet och ska upp för omröstning vid sessionen i Strasbourg i slutet av november.

Betänkandet utgör ett svar från Europaparlamentet på kommissionens grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag. Ett framtida europeiskt ramverk för finansiella tjänster behöver se till att innovativa fintech-bolag kan växa och konkurrera på lika villkor som traditionella banker och andra finansinstitut. Konkurrens- och teknikneutralitet har varit en viktig prioritet för att konsumenterna i framtiden ska kunna erbjudas bättre finansiella produkter till lägre priser på den inre marknaden.           

 

Vilket är det bästa beslut som EU-parlamentet fattat sedan EU-valet 2014 och varför?

Det finns flera delar som är bra men jag vill bland annat lyfta fram förordningen om kortavgifter som syftar till att via ökad konkurrens och lägre förmedlingsavgifter göra det billigare för konsumenten att genomföra betalningar. Tillsammans med uppdateringen av det så kallade betaltjänstdirektivet är tanken att lagstiftningsakterna ska samverka – och förutom att göra det billigare – är inriktningen även att göra det enklare och säkrare för konsumenten att genomföra betalningar.

Avskaffandet av romaingavgifterna är också värt att lyfta fram.

 

Vilket är det sämsta beslut som EU-parlamentet fattat sedan EU-valet 2014 och varför?

Jag tror det vore bra om vi fick till en revidering av EU:s statsstödsregler när det gäller möjligheten att främja miljömässigt hållbara alternativ inom transportsektorn. För att nå upp till klimatmålen i Parisavtalet behöver EU gå i bräschen när det gäller omställningen till förnybart. Här har Sverige mycket goda möjligheter till omställning genom ett hållbart skogsbruk.  

 

Vilka av dina vallöften inför EU-valet har hittills infriats?

Efter flera år av högerpolitik, med ökande klyftor och slitningar i samhället som följd, gick vi till val på att med politikens hjälp arbeta för fler jobb och rättvisa villkor, tillsammans med ett gemensamt ansvar för miljön.

I oktober kunde vi i Europaparlamentet rösta för ratificeringen av det stora klimatavtalet, som därmed trädde i kraft 1 november. Och samma månad röstade parlamentet med stor majoritet igenom en initiativrapport om social dumpning - för rättvisa villkor.

Båda besluten är viktiga steg på vägen mot bättre villkor, fler jobb och ett gemensamt ansvar för miljön. Just det vi lovade arbeta för i valrörelsen.

För min egen del var förordningen om kortavgifter och uppdateringen av betaltjänstdirektivet viktiga steg  i mitt arbete för att stärka konsumenternas rättigheter.

 

Vilka frågor ska du fokusera på fram till EU-valet 2019?

Jag kommer bland annat att fokusera på frågan om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag. Efter att parlamentet har antagit betänkandet i fråga i slutet av november får vi se hur kommissionen väljer att gå vidare. Önskvärt vore om ett lagstiftningsförslag presenterades skyndsamt som parlamentet därefter får ta ställning till. Jag kommer att fortsätta att betona vikten av konkurrens på lika villkor, arbeta mot sk geo-blocking av finansiella tjänster, och till att skapandet av en inre marknad på området som kan komma konsumenterna till del genom bättre finansiella tjänster till lägre priser.

Det kommer också att bli mycket fokus på energifrågorna framöver. EU-kommissionen förväntas i slutet av november 2016 att presentera ett stort energipaket med initiativ gällande energi­effektivisering, med revideringar av energieffekti­viseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda. Fokus i översynerna är hur direktiven ska anpassas utifrån de nya energipolitiska målsättningarna för 2030 i EU. Detta paket är av mycket stor betydelse ur flera aspekter, bland annat är det viktigt att vi använder mindre av fossila bränslen för att minska den globala uppvärmningen och klara miljömålen. Det är också viktigt att satsa på energiforskning och innovation för att öka användningen av förnybar energi i EU.

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret