Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

Press- och yttrandefrihet

Senast uppdaterad: 3 maj 2024

Enligt organisationen Reportrar utan gränser som varje år sammanställer graden av pressfrihet i världen har pressfriheten över tid tydligt minskat i Europa och EU.

Den allra största graden av pressfrihet i Europa finns i fallande grad i Norge, Irland, Danmark, Sverige, Finland och Nederländerna.

Endast sju av 27 EU-länder har det högsta betyget "Bra situation". Antalet EU-länder som fått det bästa omdömet har halverats de senaste tio åren. Samtidigt har EU-länder där pressfriheten klassas som "Problematisk situation" gått från noll till nio EU-länder sedan 2012.

SITUATIONEN FÖR PRESSFRIHET I EU-LÄNDERNA 2012-2022

År  Bra situation  Tillfredställande situation Problematisk situation Svår situation Mycket allvarlig situation
2023 7 EU-länder 11 EU-länder 9 EU-länder 0  EU-land 0 EU-land
2012  14 14 0 0 0

KällaReportrar utan gränser.


Minst pressfrihet i EU 2023 finns i Grekland, Malta och Ungern.

På den europeiska botten med i särklass sämst pressfrihet återfinns  mest i Belarus, Azerbajdzjan och Ryssland.

Så mäts pressfriheten
De 180 länder och territorier som rankas av Reportrar utan gränser bedöms inom de nämnda indikatorerna både kvalitativt och kvantitativt. Kvantitativt handlar det om en kartläggning av kränkningar av pressfrihet och övergrepp mot journalister och media. Kvalitativt är det en studie baserad på svaren från hundratals experter på pressfrihet, som valts ut av Reportrar utan gränser RSF (journalister, akademiker, jurister och människorättsförsvarare) och som fyllt i ett frågeformulär med 123 frågor.

Fem indikatorer 
Pressfrihetsindexet från Reporterar utan gränser delas in i fem indikatorer:

  • Den politiska kontexten
  • Det rättsliga ramverket
  • Den ekonomiska kontexten
  • Den sociokulturella kontexten
  • Journalisters säkerhet.


Medlemsländernas ansvar 
Det är medlemsstaternas ansvar att skydda mediernas frihet och mångfald.  2024 beslutade Europaparlamentet och EU-länderna (Ungern röstade ensamt nej)att anta en ny EU-lag för att stärka pressfriheten. Regler om mediernas frihet och mångfald är införlivad i EU: s stadga om de grundläggande rättigheterna men stadgan gäller endast när medlemsstaterna genomför EU-lagstiftning.

Kommissionen stöder initiativ som bland annat kartlägger mediefriheten i EU, bistår journalister och sprider kunskap om mediefrihet.

Källa: EU-kommissionens besked i mail till Europaportalen 14 maj 2019.

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret