Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

Press- och yttrandefrihet

Senast uppdaterad: 2 februari 2023

Enligt organisationen Reportrar utan gränser som varje år sammanställer graden av pressfrihet i världen har pressfriheten över tid tydligt minskat i Europa och EU.

Den allra största graden av pressfrihet i Europa finns i Norge, Danmark, Sverige, Estland, Finland, Irland och Portugal.

Endast sex EU-länder har det högsta betyget "Bra situation" vilket är drygt en femtedel av medlemsländerna. Antalet EU-länder som fått det bästa omdömet har mer än halverats de senaste tio åren. Samtidigt har EU-länder där pressfriheten klassas som "Problematisk situation" gått från noll till nio EU-länder sedan 2012.

SITUATIONEN FÖR PRESSFRIHET I EU-LÄNDERNA 2012-2021

År  Bra situation  Tillfredställande situation Problematisk situation Svår situation Mycket allvarlig situation
2021 6 EU-länder 12 EU-länder 9 EU-länder 0  EU-land 0 EU-land
2012  14 14 0 0 0

KällaReportrar utan gränser.

Minst pressfrihet i EU 2021 finns i Grekland, Bulgarien och Ungern

På den europeiska botten med i särklass sämst pressfrihet återfinns Ryssland, Azerbajdzjan och Belarus.

 

Så mäts pressfriheten
De 180 länder och territorier som rankas av Reportrar utan gränser bedöms inom de nämnda indikatorerna både kvalitativt och kvantitativt. Kvantitativt handlar det om en kartläggning av kränkningar av pressfrihet och övergrepp mot journalister och media. Kvalitativt är det en studie baserad på svaren från hundratals experter på pressfrihet, som valts ut av Reportrar utan gränser RSF (journalister, akademiker, jurister och människorättsförsvarare) och som fyllt i ett frågeformulär med 123 frågor.

Fem indikatorer 
Pressfrihetsindexet från Reporterar utan gränser delas in i fem indikatorer:

  • Den politiska kontexten
  • Det rättsliga ramverket
  • Den ekonomiska kontexten
  • Den sociokulturella kontexten
  • Journalisters säkerhet.

Medlemsländernas ansvar 
Det är medlemsstaternas ansvar att skydda mediernas frihet och mångfald. Unionens kompetenser inom mediernas frihet och mångfald är tydligt begränsade. Regler om mediernas frihet och mångfald är införlivad i EU: s stadga om de grundläggande rättigheterna men stadgan gäller endast när medlemsstaterna genomför EU-lagstiftning.

Kommissionen stöder initiativ som bland annat kartlägger mediefriheten i EU, bistår journalister och sprider kunskap om mediefrihet.

Källa: EU-kommissionens besked i mail till Europaportalen 14 maj 2019.

Mer fakta

Annonser
Annons
Annons från socialdemokraterna
Fackliga Brysselkontoret

Mer fakta

Annonser
Annons
Annons från socialdemokraterna
Fackliga Brysselkontoret