Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

Subsidiaritetsprincipen | Lagstiftning närmare medborgarna

Senast uppdaterad: 30 november 2022

Den svenska riksdagen är ett av de flitigaste parlamenten i EU att klaga på att EU-kommissionen bryter mot subsidiaritetsprincipen.

Mellan 2010 och 2017 anmärkte riksdagen med hjälp av subsidiaritetsprincipen på 62 olika förslag från EU-kommissionen. Det var det överlägset största antalet för alla nationella parlament i medlemsländerna, nästa dubbelt så mycket som tvåan Frankrike.

Subsidiaritetsprincipen eller närhetsprincipen som den även kallas regleras i Lissabonfördraget och betyder att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Undantaget är sex politikområden där EU har exklusiv beslutanderätt, det vill säga att beslut fattas enbart av EU-länderna tillsammans med Europaparlament och inte av enskilda medlemländer. I frågor där EU inte ensamt har beslutsrätten ska beslut fattas på lägsta möjliga effektiva nivå antingen nationellt, regionalt eller lokalt.

Inför varje förslag som EU-kommissionen lägger kan de nationella parlamenten pröva om förslaget bryter mot subsidiaritetsprincipen eller inte. Om fler än nio parlament går ihop, vilket inträffade för första gången i maj 2012, och anmärker på samma lagförslag tvingas kommissionen att se över sitt förslag.

 

Mer fakta

Annonser
TCO
annons komm
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret

Mer fakta

Annonser
TCO
annons komm
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret