Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

Europeiska terminen | Granskning av EU-ländernas ekonomier

Senast uppdaterad: 30 november 2022

Den europeiska planeringsterminen är EU-kommissionens årliga granskning och styrning av medlemsländernas och i synnerhet euroländernas ekonomier. Processen utmynnar i att kommissionen presenterar sina landsspecifika rekommendationer.

Planeringsterminen startar varje år i november med att kommissionen presenterar den årliga tillväxtöversikten och förvarningsrapporten. Kommissionen granskar därefter de länder där man identifierat ekonomiska obalanser som riskerar att påverka hela EU negativt.

November

Kommissionen presenterar den, ekonomiska höstprognosen, den årliga tillväxtöversikten och en rapport om varningsmekanismen. Tillväxtöversikten identifierar de ekonomiska och sociala prioriteringarna för EU under kommande år.

I rapporten om varningsmekanismen identifieras medlemsländer som riskerar ekonomiska obalanser som kan att skada landets och eller övriga EU-länders ekonomi.

December-januari

Medlemsländerna diskuterar tillväxtöversikten och enas om övergripande politiska och ekonomiska riktlinjer under det kommande året.

Februari

Kommissionen presenterar den ekonomiska vinterrapporten

Mars

Stats- och regeringscheferna i medlemsländerna utfärdar politiska och ekonomiska riktlinjer på EU-toppmötet.

April

Medlemsländerna lämnar in redogörelser för sin budgetpolitk på medelfristig sikt och nationella reformprogram med fokus på tillväxt och sysselsättning.

Maj

Kommissionen presenterar den ekonomiska vårrapporten och landsspecifika rekommendationer. Rekommendationerna handlar om åtgärder som medlemsländerna bör vidta för att komma tillrätta med eventuella obalanser i sina ekonomier.

Juni

Medlemsländerna diskuterar rekommendationerna och enas om en slutlig version.

Juli

Kommissionen presenterar den ekonomiska sommarrapporten. Ministerrådet antar de landsspecifika rekommendationerna och uppmanar sedan medlemsländerna att genomföra dem.

Oktober

Euroländerna skickar in utkast till budgetplaner som kommissionen sedan granskar och kommer med rekommendationer innan december.

Mer fakta

Annonser
annons
TCO
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret
Annonser
annons
TCO
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret