Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Vi har en politik som skapar nya jobb i Sverige och i EU, samtidigt som den till en trygg och hållbar framtid för våra oss, våra barn och barnbarn, skriver Peter Eriksson (MP).

Debatt: Miljöpartiet: Nya jobb skapas med ny klimatpolitik

Peter Eriksson (MP) 13 maj 2014 | Inför tobinskatt

Miljöpartiet har tre förslag som ska ta EU ur den ekonomiska krisen, skapa nya jobb och en stabil, långsiktig ekonomisk utveckling. Det skriver Peter Eriksson (MP) kandidat till Europaparlamentet.

För Miljöpartiet är det självklart att EU tar ansvar för att minska klimatutsläppen och skapa fler jobb. Genom att införa ett klimatpolitiskt ramverk, satsa på förnybar energi och motverka skadliga spekulationer på finansmarknaden kan vi minska de globala utsläppen kraftigt samtidigt som vi skapar många nya jobb och en stabil, långsiktig ekonomisk utveckling.

EU har mött flera utmaningar de senaste åren och står inför flera stora prövningar framöver. Finanskrisen i USA spred sig snabbt över Atlanten och bidrog till den efterföljande skuldkrisen. Många länder i EU har drabbats hårt och miljoner människor har fått lämna sina jobb eller sälja sina hem. Nedskärningar i välfärden har skapat ökad segregering och fattigdom. Samtidigt kommer nya FN-rapporter som pekar på att klimathotet är allvarligare än någonsin. Händelseutvecklingen i Ukraina och maktspelet från Ryssland är ytterligare ett skäl till att ställa om vår energipolitik och minska förbrukningen och importen av fossila bränslen, inte minst från Ryssland.

Här presenterar Miljöpartiet tre förslag för att ta EU ur den ekonomiska krisen och minska de globala utsläppen.

1. Inför ett klimatpolitiskt ramverk

För att klara klimatutmaningen krävs bindande mål för minskade utsläpp av växthusgaser. I EU, precis som i Sverige, görs detta bäst genom att införa ett klimatpolitiskt ramverk med en stabil och långsiktig klimatpolitik med tydliga spelregler. Ett klimatpolitiskt ramverk innebär att all EU:s politik måste följa de mål EU sätter för minskade utsläpp av växthusgaser. Miljöpartiet vill höja ambitionerna och minska klimatutsläppen med 60 procent till år 2030.

2. Satsa på energieffektivisering och investera i förnybart

Sverige och EU förbrukar stora mängder gas, olja, kol och uran. En tredjedel av oljan och gasen samt 20 procent av det kärnbränsle som importeras kommer från Ryssland, visar statistik från Eurostat. Detta är ohållbart, såväl miljömässigt, ekonomiskt och politisk. En grön omställning handlar både om att energieffektivisera och att bygga ut förnybara alternativ. Detta kräver i sin tur långsiktiga spelregler så att länder, företag och privatpersoner känner sig trygga med att det lönar sig att investera i järnväg, solenergi, vindkraft eller energisnålare hus. Därför vill Miljöpartiet se ytterligare två bindande mål på EU-nivå till 2030 vid sidan av klimatmålet: ett mål för att minska energianvändningen i EU med 45 procent och ett mål där 45 procent av EU:s energiförbrukning kommer från förnybara källor. Enligt EU-kommissionen kan satsningar på förnybart skapa tre miljoner nya jobb de närmsta tio åren.

3. Minska skadliga spekulationer på finansmarknaden

En starkt bidragande orsak till den ekonomiska krisen har varit kortsiktigt agerande från investerare och banker. Med dagens spelregler är det lönsamt att bedriva robothandel där datorer köper och säljer värdepapper. För att värna stabilitet och långsiktighet i ekonomin vill Miljöpartiet att EU ska införa en skatt på finansiella transaktioner, en så kallad tobinskatt. Vi tycker att det är rimligt att de som varit med och orsakat krisen gör rätt för sig så att inte bara skattebetalarna får stå för notan. Samtidig minskar skatten incitamenten för spekulationer som skadar vår ekonomi.

Detta är en politik som skapar nya jobb i Sverige och i EU, samtidigt som den till en trygg och hållbar framtid för våra oss, våra barn och barnbarn.

Peter Eriksson (MP)
Kandidat till EU-parlamentet

 

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret