Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Katarina Areskoug Mascarenhas chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

Debatt: Riv Europas digitala murar

Katarina Areskoug Mascarenhas 4 september 2015 | 28 nationella regelverk måste bli ett

Elektroniska varor och tjänster behöver flöda fritt för att vi i EU ska kunna utnyttja informationsteknikens enorma potential. Det kan bidra till samhällsnytta och välstånd för EU:s 500 miljoner medborgare och konsumenter. Det skriver Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

Det pågår ett arbete med att skapa en digital inre marknad som på lång sikt kommer att vara avgörande för den ekonomiska utvecklingen i Europa.

När jag talar om för mina pojkar att det inte fanns några mobiltelefoner när jag växte upp, ser jag i deras ögon hur jag reduceras till ett hopplöst antikt museiföremål. Men sanningen är att den revolution som telekom och digitalisering lett till i Sveriges och de flesta andra av världens ekonomier under de senaste tjugo åren av allt att döma kommer att fortsätta i en allt snabbare takt i framtiden.

Risken är att mina pojkar en dag kommer att te sig än mera förhistoriska i sina egna barns ögon. Det vill säga om Europa nu lyckas hänga med i utvecklingen. Mellan 2001 och 2011, bidrog informations- och kommunikationsteknik(IKT) med 30 procent av den ekonomiska tillväxten i EU men 55 procent av tillväxten i USA.

Skillnaden beror bland annat på olika syn på IKT, investeringsvolymer och hur tekniken används. Skillnaden i produktivitet mellan USA och EU beroende på IKT är 0,2 procent av BNP årligen. Med EU:s nya strategi för en digital inre marknad skulle denna skillnad kunna elimineras vilket innebär en ekonomisk potential på 415 miljarder euro, motsvarande 3900 miljarder svenska kronor.  

Elektroniska varor och tjänster behöver flöda fritt för att vi i EU ska kunna utnyttja informationsteknikens enorma potential.

År 2020 beräknas 70 procent av världens befolkning ha tillgång till en smartphone. Vad detta betyder ifråga om nya produktions- och konsumtionsmönster, samhällsförändringar samt möjligheter för individen kan inte överskattas.

Rätt hanterad ger din smartphone tillgång till både kunskap och utbildning som tidigare var ouppnåelig för de flesta. Universitet som Harvard och MIT erbjuder redan idag gratis kurser online. Medicinsk rådgivning kan förmedlas via din dator. Auktoritära regimer får allt svårare att kontrollera sina medborgare när information om öppnare och mer välmående samhällen dyker upp på nätskärmen.

Alla dessa positiva effekter för oss som individer förutsätter dock att vi också lyckas hantera utmaningar som ett effektivt dataskydd, rättvisa konkurrensregler för företag med dominerande marknadspositioner och upphovsrättsliga regler som tillgodoser både upphovsmakares och användares intressen. Idag hindrar EU:s 28 oförenliga nationella regelverk utvecklingen av en teknik som egentligen inte känner av några gränser.

Vad är det då som behöver åtgärdas? E-handeln är naturligtvis en viktig del med bättre tillgång till digitala varor och tjänster inom hela EU. Av de svenska små- och medelstora företagen säljer vart fjärde företag sina varor och tjänster på nätet, men endast 8 procent har försäljning utomlands.

I Sverige handlar 80 procent av internetanvändarna på nätet, men bara var fjärde av dem handlar på utländska sajter. Nationella regler för avtal och konsumentskydd hämmar e-handlarnas expansion och minskar konsumenternas förtroende för utländska sajter. Vi föreslår därför en harmonisering av EU-lagstiftningen inom detta område.

Många företag nämner också höga fraktkostnader som ett problem. Det kostar exempelvis 32,40 euro att skicka ett tvåkilospaket från Belgien till Österrike, vilket är fem gånger mer än kostnaden för en paketförsändelse inom Belgien. Vi föreslår åtgärder för ökad transparens och prisjämförelser samt en noggrann övervakning av marknaden för paketleveranser i ett första steg.

Geografisk blockering är ett diskriminerande verktyg som används av säljare för att inte ge besökare från ett visst land tillgång till en viss webbplats. Det kan innebära att kunder från ett land som hyr bil på nätet får betala mer för exakt samma hyrbil på en viss destination än kunder från ett annat EU-land. Vi vill stoppa geografisk blockering som inte kan motiveras.

Vi är många som laddar ner filmer och musik på våra telefoner och paddor som vi sedan vill njuta av när vi reser till ett annat EU-land. Inte sällan uppstår då problem. För att komma till rätta med detta föreslår vi en modernisering av upphovsrätten som minskar skillnaderna mellan nationella tillämpningar av lagstiftningen, underlättar tillgång till kulturellt innehåll på nätet och respekterar rätten till ersättning för upphovsmakaren.

Slutligen vi vill vi bidra till att mer övergripande maximera den digitala ekonomins potential - bland annat genom att underlätta ett fritt uppgiftsflöde och certifiera molntjänster. En ny handlingsplan för e-förvaltning med ett sammanlänkat företagsregister över hela EU skulle underlätta uppgiftslämnande för företag med verksamhet i flera EU-länder.

Det här är bara ett axplock av de åtgärder som EU-kommissionen föreslog i våras i sin strategi för att skapa en digital inre marknad. Arbetet är nu i full gång. EU:s stats- och regeringschefer gav under EU-toppmötet i juni sitt fulla stöd till EU-kommissionens plan. Därefter har Europaparlamentet och rådet enats om vårt förslag att slopa roamingavgifter för mobiltelefoner från juni 2017.

Digital teknik var en gång en nischmarknad för specialister. Nu ligger denna teknik till grund för utvecklingen inom nästan alla näringssektorer. Dessutom bidrar den till samhällsnytta och välstånd på ett vidare plan för EU:s 500 miljoner medborgare och konsumenter. Och det gäller att hålla tempot i förändringsarbetet uppe. En gemensam digital marknad är nödvändigt för att Europa även i framtiden ska kunna konkurrera med resten av världen

Katarina Areskoug Mascarenhas
Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Mer fakta

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret