Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Sverigedemokraten Martin Kinnunen om partiets fem prioriterade EU-frågor de kommande åren.

SD inför riksdagsvalet: Minska EU-budgeten och stärk den yttre gränsen

STOCKHOLM 23 juni 2022 | VALET 2022

En lägre svensk EU-avgift och stopp för migrant- och flyktingbåtar över haven till EU är två av Sverigedemokraternas fem prioriterade EU-frågor de kommande fyra åren.

– EU:s budget måste minska. Strukturfonderna gagnar inte svenska intressen, säger Martin Kinnunen (SD).

Sverigedemokraterna är fjärde partiet i Europaportalens artikelserie om aktuella EU-frågor i riksdagsvalet.

Både Sveriges avgift och EU-budgeten är för höga anser Sverigedemokraterna och tar redan nu sikte på EU:s nästa flerårsbudget som sannolikt kommer att spikas 2027.

– EU:s budget måste minska. Strukturfonderna gagnar inte svenska intressen, säger Martin Kinnunen (SD) ledamot i riksdagens EU-nämnd. 

Han kan även tänka sig att minska jordbruksbidragen. Men att det är enligt honom “lite trixigare” då alla länder måste sänka sina subventioner på samma sätt för att få konkurrens på lika villkor. Han vänder sig också mot att vi först ska “betala in pengar till EU-byråkratin“ och att myndigheter, kommuner, regioner och företag ska jobba för att kräva tillbaka pengarna.

– Vi tycker inte att man ska hålla på och fördela ut pengar på det här sättet. Det är bättre att vi får fördela det där själva, säger Martin Kinnunen.

Kinnunen är motståndare till den gällande principen att budgeten ska gynna fattiga EU-länder och verka för en ekonomisk utjämning inom EU.

– Det är inte det EU-samarbetet ska handla om. Man kan inkomstutjämna inom länder men vi ska inte inkomstutjämna med andra länder, säger Kinnunen.

Stärk EU:s yttre gräns

Bevakningen av EU:s yttre gräns är en annan av partiets viktigaste EU-frågor de närmaste fyra åren. 

– Det måste vara en prioriterad fråga att vi upprätthåller EU:s yttre gräns. Ett problem är att vi tvingas betala Turkiet pengar för att upprätthålla EU:s yttre gräns. Det borde vi kunna göra själva, säger Kinnunen. 

Han vill att EU ska sluta betala för de fyra miljoner flyktingar – mestadels syrier och afghaner – som finns i olika läger i Turkiet. Frågan om vad EU ska göra om dessa flyktingar då väljer att komma till EU avfärdas som ett turkisk problem.

– Det är inte EU:s problem egentligen vad Turkiet väljer att göra. Turkiet har släppt in dem och Turkiet har också orsakat krig som har lett till de här flyktingströmmarna. De bär ett stort eget ansvar, det är inte EU:s ansvar, säger Martin Kinnunen. 

Han pekar sedan på båttrafiken med migranter och flyktingar över havet till EU där han menar att EU jobbar på två motstridiga sätt. Där Frontex å ena sidan försöker få kustbevakningen i Nordafrika att hålla tillbaka migrantbåtar samtidigt som EU stödjer frivillighetsorganisationer som hämtar upp båtmigranter och tar dom till unionen.

– Vi ser hellre en australiensisk lösning där inga båtar tas i hamn helt enkelt. Där har man inte problemen med människor som drunknar till havs, säger Martin Kinnunen. 

Han menar att EU i första hand  ska hjälpa migranter på plats utanför unionen, men även hjälpa till med ekonomisk utveckling i utvecklingsländerna, och ha asylprovningscenter utanför EU. 

Menar du att EU är medskyldiga till att människor dör på havet?

– Det skulle jag vilja påstå, absolut. Så länge smugglare och individer ser möjligheter att ta sig till Europa och öka sitt välstånd så är de beredda att riskera väldigt mycket. De tar riskerna med att dö till havs. Men om möjligheterna inte längre finns kommer de inte att ta den risken helt enkelt, säger Martin Kinnunen som vill att EU bogserar tillbaka båtarna. 

För att stärka EU:s yttre gräns vill han öka bevakningen – även om det skulle kosta mer av EU:s budget. 

En tredje EU-prioritering för Sverigedemokraterna handlar om att säkra energiförsörjningen. 

– Inom taxonomi är det självklart att kärnkraft ska omfattas. Man bör inte stänga ner någon leveranssäker energi i EU, säger Martin Kinnunen.

Kritiker till kärnkraft säger att den är dyr och tar lång tid att bygga ut. Vad skulle kunna hända med kärnkraften de närmaste fyra åren om SD fick råda?

– Vi skulle skapa möjligheter till investeringar, forskning och satsningar på nybyggnation. Jag är övertygad om att politiken kan skapa möjligheter, säger Martin Kinnunen.

Internationell handel och mer egenproduktion

Handel är ett annat av Sverigedemokraternas prioriterade EU-frågor och Martin Kinnunen säger att det “vore väldigt positivt” med ett handelsavtal mellan EU och USA. Men samtidigt efterlyser han mer egenproduktion av “ samhällsviktiga prylar i Europa snarare än att allt tillverkas i Kina”. För att möjliggöra det krävs det incitament för privata företag – inte fler statliga bolag eller mer EU-bidrag.

– Jag tror definitivt att vi i Sverige som Europa måste försöka producera mer saker som vi behöver. Vi måste börja utvinna de mineraler som vi har i vår mark istället för att köpa dem någon annanstans ifrån, säger Kinnunen men pekar också på hinder som att det i Sverige är “jättelätt att få tillstånd att leta efter mineraler men nästan omöjligt att få plocka upp någon”.

Mer brottsbekämpning

Brottsbekämpning är en annan fråga där SD ser att EU har “en roll att spela” även om partiet “inte har något konkret förslag på att göra något väldigt annorlunda än i dag”. Här behövs mer samverkan men inte nödvändigtvis nya EU-myndigheter, menar Kinnunen. Han pekar på behovet att bekämpa gränsöverskridande gängbrottslighet.  

– Om man ska lyfta fram ett prioriterat området där vi tror att EU kan göra gott så kan det vara utbyte mellan rättsvårdande myndigheter, säger Martin Kinnunen.  

Mer fakta

Anders Selnes
Chefredaktör
Skicka epost
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret