Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
"Ska vi nå klimatneutralitet kan vi inte nöja oss med 55 procent minskning av utsläppen. Vi vill nå 70 procent till 2030", säger Ilona Szatmari Waldau (V).

V inför riksdagsvalet: Sverige måste vara en stark röst för klimatet i EU

BRYSSEL 28 juni 2022

Klimat, asylrätt och rättsstat är tre av Vänsterpartiets fem viktigaste EU-frågor inför riksdagens nästa mandatperiod. 

– Klimatet är vår tids ödesfråga, säger Ilona Szatmari Waldau (V).

Vänsterpartiet är det sjätte partiet i Europaportalens artikelserie om aktuella EU-frågor i riksdagsvalet.

Klimatfrågan kommer som första EU-prioritet för Vänsterpartiet och anledningen är enligt Ilona Szatmari Waldau (V) lika enkel som självklar.  

– Klimatet är vår tids ödesfråga. Vi måste få stopp på klimatförändringarna. Annars riskerar stora delar av jorden att bli obeboelig, säger Ilona Szatmari Waldau. 

Hon är kritisk mot EU-kommissionens förslag om en utsläppsminskning på endast 55 procent av skadliga klimatgaser till år 2030.

– Ska vi nå klimatneutralitet kan vi inte nöja oss med 55 procent minskning av utsläppen. Vi vill nå 70 procent till 2030. Det är dit vi måste om vi ska klara av det, säger Ilona Szatmari Waldau.

Hon vill att EU ska bli klimatneutralt ”så snart som möjligt” och i det sammanhanget måste Sverige vara ”en otroligt stark röst för klimatet”.

– Vi ska jobba med att ändra statsstödsreglerna i EU så att varje land kan gå in och stötta sin klimatvänliga industri och ge mer stöd till vind- och solkraft, alternativa drivmedel och mer elektrifiering, säger Ilona Szatmari Waldau.

Värna asylrätten

Asylpolitiken är ett annat område där Vänsterpartiet vill se ökade ambitioner i EU för att värna den internationella asylrätten. Hon menar att att flera länder i Europa ”stänger sina gränser för folk som flyr” och nämner att flyktinglägren i Grekland bara fylls på och människor inte kommer därifrån för att andra länder inte tar sitt ansvar och tar emot dem.

–  Vi måste hitta ett system där flyktingar fördelas över Europa och där får sin asylansökan prövad. EU bör ta ett mycket större grepp över migrationen och ha en gemensam migrationspolitik, säger Ilona Szatmari Waldau. 

Hon betonar att det är en humanitär katastrof vid EU:s yttre gränser där människor dör när de illegalt försöker att ta sig till Europa. 

– Vi behöver hitta de legala vägarna in, säger Ilona Szatmari Waldau. 

Respektera demokratin – eller lämna EU

Ett tredje politikområde som Vänsterpartiet vill att Sverige ska prioritera i EU:s ministerråd och på kommande EU-toppmöten är demokrati och rättsstat. Här menar Ilona Szatmari Waldau att EU måste sätta ”mycket mer press” på Ungern och Polen så att de lever upp demokratiska principer.

– För EU är en demokratisk institution där alla länder måste uppfylla vissa värden. Är man medlem i EU så ska man ha fri media, fria domstolar, jobba för jämställdhet och respektera HBTQ-personers rättigheter, säger Ilona Szatmari Waldau. 

I dag finns ingen uteslutningsparagraf i EU:s regelverk och hon menar att det är en brist att EU bara gör en demokratisk prövning för blivande medlemmar, men att att man därefter “nästan kan göra vad som helst” utan några konsekvenser. 

– Jag tycker inte att det första alternativet är att sparka ut ett land. I första hand ska vi jobba med de artiklar som finns, som exempel att man förlorar det EU-stöd man har eller att man inte får ta del av de fördelar som finns i EU. Men det kan bli den sista utvägen att ett land förlorar sin rätt att vara medlem i EU, säger Ilona Szatmari Waldau.

Balansgång i arbetsrättsfrågor

Ett fjärde område som Vänsterpartiet ser som prioriterat inom EU rör arbetsrätt och vad Ilona Szatmari Waldau beskriver som obalanser mellan arbetstagare och företag.

– Sverige måste alltid driva arbetstagarnas rättigheter inom unionen, inte bara företagens. Det positiva på senare år är att kommissionen mer och mer börjat titta på arbetstagarnas rättigheter, som utstationeringsdirektivet och liknande. Utan att gå in på detaljer så tror jag att det finns fler sådana områden där man bör rätta till obalansen mellan arbetstagarnas och företagens rättigheter, säger Ilona Szatmari Waldau. 

Samtidigt vill hon vara noga med att dra en linje mellan det som är nationell kompetens och vad som är överstatligt. Exempelvis ska Sverige inte tvingas att anta minimilöner.

– Det är hela tiden en balansgång. Varken kommissionen eller parlamentet ska lägga sig i de frågor som är nationell kompetens vilket är mycket av det som rör löntagares villkor. Men det finns även frågor som hänger ihop med annan EU-lagstiftning som till exempel utstationeringsdirektivet. Det är bra att EU tittar på vilka konsekvenser EU-politiken får för arbetstagare och invånarna och inte bara för marknaden. Det är väldigt positivt och det gäller att fortsätt att driva det, säger Ilona Szatmari Waldau . 

Stödja Ukraina – men inte militarisera EU

Det sista politikområdet som Ilona Szatmari Waldau vill lyfta rör konsekvenserna från Rysslands angrepp på Ukraina. Hon anser att kriget påverkar “stabiliteten i hela Europa” och att det kommer att kräva mycket av EU för att komma till rätta med situationen.

– Att bygga upp Ukraina kommer att ta flera år och det är Europas gemensamma ansvar att se till att Ukraina fungerar som land. 

Att hjälpa Ukraina att vinna kriget men också att bygga upp ett demokratiskt Ukraina efter kriget. Där kommer det att kräva otroligt mycket insatser från EU, säger Ilona Szatmari Waldau.  

Att EU på senare år börjat fördjupa sitt försvarssamarbete, och kanske ännu mer framgent på grund av Putinkriget, är inget som Vänsterpartiet vill stödja.

– Att subventionera vapenindustrin och satsa mer på försvar och militär är fel väg att gå för EU. Det militära samarbetet ska ske bilateralt, inte genom att EU bygger upp en egen militär institution som man gör just nu. 

– Vi borde lägga energin på demokrati och klimatet, avslutar Ilona Szatmari Waldau.

Mer fakta

Charlotta Asplund Catot
Redaktör, Bryssel
Skicka epost
Anders Selnes
Chefredaktör
Skicka epost
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret