Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning
Europaparlamentarikerna Jakop Dalunde (MP), Alice Bah Kuhnke (MP) och Pär Holmgren (MP).

Debatt: Debatt: Rusta EU för den vinter som väntar

Alice Bah Kuhnke (MP) m.fl. 30 september 2022

Den här hösten står mycket på spel. Med stundande energikris, klimatkris och hot mot rättsstatens principer, krävs handlingskraft och mod. Vi gröna kommer fortsätta kämpa för en rättvis, stabil och fredlig värld för framtida generationer. Det skriver Europaparlamentarikerna Alice Bah Kuhnke (MP), Pär Holmgren (MP) och  Jakop Dalunde (MP).

Valrörelsen är över och det svenska ordförandeskapet närmar sig. Men innan Sverige tar över stafettpinnen från Tjeckien kräver den annalkande vintern en höst av handlingskraft. För vi står inför en tuff vinter. De skyhöga energipriserna, i kombination med en skenande inflation, kommer att minska utrymmet i många plånböcker. Klimatkrisen intensifieras medan tiden för att kunna ställa om för att nå Parisavtalet är knappare än någonsin och samtidigt ser vi hur rättsstatens principer i land efter land hotas. 

Valrörelsens blinda fokus på våra nationella bekymmer har förbisett att det är betydligt värre i andra delar av EU. De problem med höga elpriser som många svenskar står inför, står också resten av Europa inför. Problemen är gränsöverskridande och de kräver gränsöverskridande lösningar. Vår gemensamma EU-marknad för energi bygger på utbud och efterfrågan och när Putin skruvar åt gaskranen stiger priset. Visst har vi sett höga elpriser i Sverige, med det är bara en västanfläkt jämfört med vad andra delar av EU riskerar att drabbas av i vinter. 

Nu krävs handlingskraft från högsta ort, nu krävs lösningar från EU. 

Både utbud och efterfrågan spelar roll

I detta läge måste vi jobba med båda sidor av marknadskrafterna. Såväl utbudet, som efterfrågan, går att påverka. Många har under valrörelsen pratat om ny kärnkraft som en lösning på problemet med höga elpriser, men det hjälper inte, varken på kort eller medellång sikt. 

För att öka utbudet krävs utbyggnad av ny förnybar elproduktion. Men det löser inte heller den kommande vinterns uteblivna betalningar av skyhöga elräkningar. En vinter där den höga notan för el och värme gör det svårare för många europeiska familjer att betala hyran eller ha  råd med mat på bordet. I detta läge är det lösningar som påverkar efterfrågan som ger störst effekt - och som dessutom långsiktigt minskar kostnaderna för el och värme.

Grundproblemet med i princip alla andra partiers förslag är att de ökar efterfrågan, i ett läge där de höga elpriserna redan i grunden beror på att tillgång och efterfrågan inte matchar. Målet måste istället vara att elräkningarna ska bli lägre. Då är det energieffektivisering och politik som gör så att vi använder energin smartare som är lösningen. EU-kommissionen har lagt förslag som handlar om just detta - men i Sverige kretsar debatten istället om att subventionera elanvändandet, något som drar upp priset istället för tvärtom.

Energiförbrukningen i en vanlig svensk villa kan ofta minskas med 40 procent bara genom simpla energieffektiviseringsåtgärder enligt statliga energibolaget Vattenfall. Byta ut element till värmepumpar. Tätningslister till fönster och dörrar. Sänka inomhustemperaturen någon grad. Det här är inga komplicerade åtgärder. Det är ingen teknologi som väntar decennier på att kommersialiseras. Det här är redan existerande lösningar och vanligt sunt förnuft.

Så höstens viktigaste fråga för Miljöpartiet i EU-parlamentet är att rusta EU för den vinter som väntar. 

EU i otakt med Parisavtalet

Den andra är klimatet. För klimatkrisen pågår parallellt, utan avtagen styrka. I november är det återigen dags för klimattoppmöte. Miljöpartiets Pär Holmgren förhandlade EU-parlamentets ståndpunkt inför det förra toppmötet i Glasgow, och kommer även vara den gröna gruppens huvudförhandlare i år. 

Förra året enades världens ledare om att återkomma i år med skärpta klimatmål. Ett löfte som EU lät stanna vid vackra ord. Trots vetenskapens allt skarpare varningar om klimatkrisens allvar, bedriver EU alltjämt en politik som enligt oberoende forskare inte är i linje med Parisavtalet. Det är helt orimligt.

EU måste ta ansvar för vår historiska skuld, och minska utsläppen i den takt vetenskapen kräver. EU och Storbritannien (EU28) har orsakat mer än en femtedel av alla utsläpp sedan industrialiseringen. Det är dessa totala utsläpp under mer än ett århundrade som orsakar den globala uppvärmningen och klimatförändringarna. Det handlar både om omställningen i industrin, men även om att skogen måste ta mer ansvar för att minska mängden koldioxid i atmosfären. EU har insett det. Skogsindustrin börjar sakta nu inse misstagen i sitt historiska motstånd. När är det dags för resten av de svenska EU-parlamentarikerna att göra detsamma och sluta motverka en förändring av det storskaliga och tungt industrialiserade klimatfarliga skogsbruket? Och samtidigt uppmuntra alternativa och mer hållbara metoder för det svenska skogsbruket. 

Vi behöver en skogsdebatt som utgår ifrån verkligheten. Skogen har många extremt viktiga uppgifter. Ett enögt fokus på kalhyggesbruk, virkesåkrar och intensiv markberedning duger inte. I klimatkrisens elfte timme, och mitt i massutrotningen av arter måste skogen brukas på ett annat sätt. Naturens gränser måste respekteras och skogen brukas utan att förbrukas. 

Sverige och SD måste stå upp för rättsstaten

Det tredje är rättsstatens principer. Förra veckan presenterade EU-kommissionen att man vill stoppa vissa utbetalningar av EU-medel till Ungern. Samtidigt beslutade EU-parlamentet, trots SD:s motstånd, med en bred majoritet, att Ungern inte längre ska klassas som en demokrati. Detta är välkommet och borde ha gjorts för länge sedan. Den ungerska demokratin har successivt nedmonterats av premiärminister Viktor Orbán, så till den grad att landet nu underminerar EU:s fördrag. Nu gäller det att även ministerrådet sätter ner foten och ser till att utbetalningarna till Ungern upphör. Det återstår dock att se hur Sverige, vars regering nu är beroende av SD kommer agera i rådet. EU är inte ett smörgåsbord av rättigheter, utan ett samarbete mellan demokratier. Det är hög tid för Ungern att inse det. 

En viktig fråga den här hösten kommer att vara vår solidaritet med Ukrainas folk. Länge var vi gröna ensamma om att kräva ett totalt embargo mot import av gas, kol, olja och uran från Ryssland. Våra skattepengar finansierar Putins brott mot mänskligheten och det priset vi kan tänkas betala är inte i närheten av vad det ukrainska folket betalar. 

Glöm inte Ukraina

Även om kriget pågått ett tag och inte på samma vis dominerar löpsedlarna längre får vi inte på något vis glömma bort det vidriga krig som pågår i vårt närområde. Det är dags att återgå till att göra allt i vår makt för att få ett stopp på Putins fruktansvärda krig i Ukraina. Ska vi stoppa kriget måste vi stoppa finansieringen av Putins krigsekonomi. Och ska vi stoppa finansieringen måste vi bryta det fossila beroendet och bygga upp ett småskaligt och 100% förnybart energisystem. 

Den här hösten står mycket på spel. Med stundande energikris, klimatkris och hot mot rättsstatens principer, krävs handlingskraft och mod. Vi gröna kommer fortsätta kämpa för en rättvis, stabil och fredlig värld för framtida generationer.  En kamp som är viktigare än någonsin. 

Alice Bah Kuhnke (MP), EU-parlamentariker
Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker
Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret