Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Europaparlamentets talman Roberta Metsola lyfter tre politiska frågor som hon menar att EU-kommissionen måste fokusera på.

Debatt: Debatt: Tre måsten för EU:s framtid

Roberta Metsola 12 september 2022

Inför att EU-kommissionens ordförande på onsdag håller sitt årliga tal om tillståndet i unionen vill Europaparlamentet påminna om tre angelägna frågor. För det första måste EU skapa en övergripande säkerhets- och försvarsunion. För det andra måste vi agera för Europas energiresiliens och energioberoende. För det tredje visade pandemin på brister i medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem som måste adresseras. Det skriver Roberta Metsola, Europaparlamentets talman.

Europas historia har formats under kriser. Varje gång i modern tid då Europa har ställts inför en utmaning har vi reagerat genom att gå samman. Denna doktrin har gjort att vi har kunnat rida ut de värsta stormarna och våra institutioner har kunnat möta människors oro. Göra verklig skillnad i människors liv.

I den europeiska doktrinen är samarbete alltid viktigare än konkurrens. Det är en doktrin som har skapat välstånd, starka demokratier och ett vattentätt skydd av de individuella friheterna. Bara under de senaste åren har vi drabbats av bankkriser, statsskuldskriser, migrationstryck och en global pandemi utan motstycke. Alla dessa händelser har fört Europas länder närmare varandra och vi har kommit ut starkare på andra sidan.

Detta fundament, denna enighet sätts nu återigen på prov genom en förödande kombination av krig i vår omedelbara närhet, en aldrig tidigare skådad inflation, stigande el- och energipriser, en klimatkatastrof som gör att våra floder torkar ut och våra skogar står i brand, en osäker livsmedelsförsörjning och en snabbt växande levnadskostnadskris.

Europa prövas

Än en gång sätts Europa på prov. Än en gång måste Europa reagera. Än en gång måste vi samarbeta. Än en gång måste Europa ställa om. Och än en gång är Europaparlamentet redo att ta sitt ansvar.

Det blir allt svårare att värma upp våra hem, driva våra industrier och köra våra bilar. Inflationen gör att priserna ligger kvar på en hög nivå. Det vet vi. Men det är när vi är som mest pressade som vi måste kämpa mer än någonsin och inte ge upp. Det är då det teoretiska Europa måste kombineras med praktiskt ledarskap. Snabbt, handlingskraftigt och rakryggat. Och Europa måste ta sig an denna utmaning. Vare sig det handlar om levnadskostnader, elpriser, klimatförändringar, försvar, livsmedelstrygghet eller om att stödja Ukraina. Enighet är den enda vägen framåt.

Europa måste vara mer. Detta var ett tydligt krav som formulerades i Europaparlamentet i maj 2022, i slutsatserna från den årslånga konferensen om Europas framtid. Den här veckan kommer kommissionens ordförande att lägga fram förslag i sitt årliga tal om tillståndet i unionen.

Tre mycket viktiga frågor 

Europaparlamentet anser att de mycket viktiga frågor som medborgarna tog upp måste stå i centrum för förslagen:

Vi måste skapa en övergripande säkerhets- och försvarsunion. Den struktur och den infrastruktur som rör vår säkerhet och vårt försvar måste ses över. Den brutala, olagliga och meningslösa invasionen av Ukraina har visat hur mycket världen faktiskt har förändrats sedan februari. Vi måste utnyttja våra försvarsutgifter bättre och undvika överlappningar i en europeisk försvarskapacitet som kompletterar och inte konkurrerar med Nato.

För det andra måste vi agera för Europas energiresiliens och energioberoende. Vårt beroende av opålitliga leverantörer måste minska. Omedelbara åtgärder måste därför vidtas för att minska effekterna av stigande elkostnader. De prishöjningar som drabbar familjer i hela Europa måste genast åtgärdas, även för att skapa politisk stabilitet. Samtidigt måste vi fortsätta att uppfylla våra ambitiösa klimatmål, och vår energiomställning och gröna omställning måste gå snabbare.

För det tredje visade pandemin på brister i medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem. Europaparlamentet efterlyser en ”rätt till hälsa” för EU. När det gäller att begränsa spridningen av virus eller underlätta tillgången till specialbehandlingar ligger lösningen ofta i mer gränsöverskridande samarbete.

Modernisera EU:s budget

Ökade insatser kommer att kosta. Ökade insatser mot de växande problemen innebär att vi måste modernisera EU:s budget. Vår budget måste vara mer kristålig och flexibel för att klara snabbt skiftande eller oväntade prioriteringar. 

De kommande månaderna kommer att bli svåra, men vi har redan bevisat att européer som verkligen har bestämt sig är mycket bra på att hantera motgångar. Bakgrunden till europeiskt samarbete och integration var en önskan att i solidaritet med varandra övervinna de svårigheter som uppstod under efterkrigstiden. Europa har förmåga att ta itu med allvarliga kriser. Europa har visat sig starkt.

Det här är ett viktigt ögonblick för Europa. Vi kan vara mer – tillsammans.

Roberta Metsola                                                                                                                                                  
Europaparlamentets talman

 

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret