Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning

Trots många tunga EU-frågor – inget prio i valmanifest

BRYSSEL 6 september 2022

Moderaterna och Liberalerna har störst EU-ambitioner, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna minst – om man får tro partiernas valmanifest. Klimat, migration och EU som global aktör är de EU-frågor som partierna främst nämner.

Vad vill partierna göra i EU efter valet? Den väljare som söker ett svar i partiernas valmanifest riskerar i flera fall att bli besviken. För trots att en betydande del av Sveriges lagar och regler klubbas i EU:s ministerråd är det få partier som i sina valmanifest redogör för vad de faktiskt vill driva för frågor i EU om de vinner valet. 

“Europapartiet i svensk politik”

Flest svar på konkreta politik-ambitioner i EU får väljarna i Moderaternas och Liberalernas valmanifest. 

Moderaterna – som enligt egen utsago “är Europapartiet i svensk politik” – ägnar som enda parti ett helt stycke åt hur partiet vill dra nytta av Sveriges ordförandeskap i EU under kommande vår. Man klargör där att Sverige under moderat ledarskap ska driva på för att EU ska fokusera på “att lösa problem som Sverige inte kan hantera ensamt, till exempel handel, klimat, migration och säkerhet”, följt av en rad mer eller mindre konkreta förslag. 

EU nämns dessutom på andra ställen i Moderaternas valmanifest – även i frågor där man vill begränsa EU:s inflytande. 

Partiet får dock konkurrens av Liberalerna som även de radar upp mer eller mindre konkreta förslag kring vad man vill göra inom EU, bland annat vad gäller brottsbekämpning, klimat, migration och frihandel, men också vad gäller att försvara demokratin i EU och i världen (genom EU). 

Men medan Moderaterna flera gånger slår fast att man vill begränsa EU:s inflytande på olika områden så trycker Liberalerna på att man istället vill fördjupa EU-samarbetet. 

EU får mindre utrymme i Socialdemokraternas valmanifest men vikten av EU-samarbetet understryks dock.

“Vi är övertygade om att EU-samarbetet är grunden för att lösa många av vår tids svåraste problem. Inte minst klimatfrågan, migrationen och hotet från terrorism och gränsöverskridande brottslighet”, skriver Socialdemokraterna. 

Sparsamt med EU-förändringar

Kristdemokraterna sticker ut genom att som enda parti inte ta upp någon EU-ambition över huvud taget. Partiets manifest nämner inget de vill förändra i EU. 

Vänsterpartiet konstaterar att man är kritisk mot att “EU bygger murar” mot flyktingar och partiet motsätter sig “Sveriges allt djupare militära samarbete” med EU, men ägnar i övrigt inte EU något utrymme. 

Även Centerpartiet är sparsam med att informera om sin EU-politik i sitt valmanifest. Centerpartiet nämner bara EU i ett sammanhang; att man genom EU:s system för handel av utsläppsrätter vill göra mer för att sänka utsläppen i andra länder. Man vill också använda handelspolitiken till samma ändamål – men klargör inte specifikt att det här är något som görs på EU-nivå. 

Klimat och migration 

Klimatet är också den fråga som flest partier nämner att de vill jobba med inom EU, och där EU nämns som en viktig plattform för att åstadkomma förändring – endast Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet nämner det inte. 

Migration sticker också ut – både Sverigedemokraterna och Moderaterna vill här se att Sverige håller sig till en miniminivå inom EU medan Liberalerna pläderar för en Sverige ska ha en “migrationspolitik med en lagstiftning i linje med andra EU-länder”. Migration är också den enda fråga som Sverigedemokraterna lyfter som en EU-fråga. 

Som enda parti tar Miljöpartiet upp djurskyddsfrågan på EU-nivå och kräver att djurskyddet i EU skärps rejält. 

EU som referensram 

Att EU och Europa är något som man måste förhålla sig till är ändå något som framgår genomgående i valmanifesten; flera partier nämner EU som referens för att jämföra något förhållande i Sverige.

Sverige har i dag färre poliser i förhållande till vår folkmängd än nästan något annat land i EU”, skriver exemeplvis Liberalerna – samma sak konstateras av Kristdemokraterna. Vänsterpartiet konstaterar att Sverige har idag minst antal vårdplatser i EU.

Mer fakta

Charlotta Asplund Catot
Redaktör, Bryssel
Skicka epost
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret