Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning
EU:s energikommissionär Kadri Simson.

EU-reform ska ge stabilare elpriser och mer förnybart

BRYSSEL 14 mars 2023

Kommissionen föreslår ändringar i EU:s energimarknad för att få lägre elpriser, mindre beroende av fossila bränslen och samtidigt öka andelen förnybart. Konsumenternas rättigheter ska stärkas och de ska bland annat kunna kräva fasta priser i sina elkontrakt.

När elpriserna under det senaste året nådde rekordnivåer i EU-länderna kom flera krav på en omstöpning av hur energimarknaden fungerar. I dag tisdag lade EU-kommissionen fram sitt förslag på en sådan förändring bör se ut.

– Energikrisen pådriven av Rysslands attack mot Ukraina har blottlagt en rad tillkortakommanden i det nuvarande systemet. Åtgärderna vi föreslår i dag kommer stegvis bidra till att minska kostnaderna att producera och använda energi i Europa genom mer förnybart, sade EU:s energikommissionär Kadri Simson.

Under energikrisen har det höga priset på gas styrt priset på elen. Kommissionens slutsats efter ett omfattande samråd är att EU:s korttidsmarknad för prissättning av el i varje given stund utifrån efterfrågan alltjämt är det bästa alternativet men att det behövs ytterligare incitament för att minska tillfälliga pristoppar och skapa mer långsiktiga prissignaler.

– Konsumenters och företags elräkningar ska bli mindre beroende av priserna på korttidsmarknaden, sade Simson.

Korttidsmarknaden bli kvar

På EU:s korttidsmarknad för el säljs först den billigaste elen – oftast förnybart. När efterfrågan blir större säljer kärnkraften el, därefter el från kol och sist el från gas som ofta är dyrast. Slutpriset sätts av priset på den dyraste energikällan.

Upplägget har fått kritik för att vara alltför beroende av det rekordhöga gaspriset och bland annat Frankrike och Spanien har efterfrågat större reformer av korttidsmarknaden. Men kommissionen har sett över upplägget och kommit fram till att det är det mest effektiva och utmynnar i de lägsta priserna för konsumenten. Förändringar av korttidsmarknaden skulle dessutom ta många år att genomföra.

Mer förutsägbarhet för företag och mer investeringar i förnybart och kärnkraft

Istället ämnar tisdagens förslag till att minska elslutprisets beroende av korttidsmarknadens fluktuation genom att främja fler långsiktiga kontrakt mellan köpare och producenter där priset sätts för en längre period.

Ett sådant sätt är så kallade dubbelriktade differenskontrakt som är avtal som sluts mellan stat och elproducent inför investeringar i exempelvis nya vindkraftverk. I dem sätts ett pristak – om elpriset överstiger detta måste överskottsvinsten kanaliseras tillbaka till kunderna, och ett prisgolv – om elpriset understiger detta skjuter staten till pengar i syfte att garantera investeringen. Dessa ska bli obligatoriska för statliga investeringar för ett antal förnybara energislag men även för kärnkraft.

– Detta kommer att stabilisera priserna för producenter och se till att konsumenter mer direkt kan dra nytta av billigare förnybart, sade Kadri Simson.

Kommissionen vill samtidigt underlätta privata investeringar i förnybart med så kallade PPA-avtal – direkta avtal mellan elköpare och elproducent, något som är vanligt i de nordiska länderna. I förslaget ska medlemsländerna se till att sådana avtal finns tillgängliga även för mindre företag som vill köpa el från producenter.

Stärka konsumenträttigheter – krisprissättningen bli kvar

Kommissionen föreslår att elbolag måste erbjuda kontrakt med fasta elpriser så väl som rörliga eller dynamiska priser. Konsumenten ska även få möjlighet att kombinera olika typer av kontrakt– exempelvis ett med fast pris för vardagsanvändning och ett med rörliga priser för värmepumpen eller elbilsladdning. Syftet med detta är att skapa incitament för hushållen att använda el när den kommer från förnybar och därmed är billigast.

Det ska även bli lättare att sälja egenalstrad el från exempelvis solpaneler till exempelvis grannar och inte bara till elleverantörer.

Medlemsländerna måste samtidigt skydda hushåll som inte kan betala sina elräkningar från att kopplas bort från elnätet. Möjligheten för medlemsländerna att låsa elpriserna för konsumenterna bli kvar vid framtida kriser.

Förslaget skickas nu till EU-parlamentet och medlemsländerna som måste enas om dess slutliga utformning. Kommissionens förhoppning är att det nya regelverket ska kunna vara på plats redan till nästa vinter.

Fredrik Haglund
Redaktör, Bryssel
Skicka epost
Fredrik_Haglund
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret