Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
EU-parlamentarikerna Jessica Polfjärd (M) och Pär Holmberg (MP) som båda sitter i Europaparlamentets miljöutskott ENVI har olika syn på vad EU bör göra i ljuset av den senaste klimatrapporten från IPCC.

Svenska politiker kluvna efter FN:s klimatrapport

BRYSSEL 22 mars 2023

Enligt IPCC:s senaste rapport måste världen göra mer för att stoppa klimatförändringarna, och det är bråttom. Samtidigt klubbade Europaparlamentet nyligen igenom nya klimatmål för unionen. Men gör EU-parlamentet tillräckligt? Svenska parlamentariker är oense. 

På måndagen publicerade FN:s klimatpanel IPCC en dyster, men samtidigt hoppfull, klimatrapport. Rapporten, som är en sammanfattning av panelens senaste sex rapporter, slår fast att människans utsläpp av växthusgaser har en kraftig påverkan på klimatförändringarna, och att de redan fått stora konsekvenser. Enligt forskarna finns det fortfarande lösningar som världens ledare kan ta till, men det måste gå fort.

Europaportalen har frågat några svenska EU-parlamentariker om EU-parlamentet gör tillräckligt för att undvika klimatkatastrof och säkra en hållbar framtid för alla. Svaren går isär. 

EU-parlamentariker Jessica Polfjärd (M) är nöjd med det parlamentet gjort hittills, och riktar istället blicken på resten av världen. 

– Europaparlamentet har de senaste åren visat att vi tar klimatutmaningen på allvar. Tillsammans med ministerrådet har vi tagit konkreta steg för att få ner våra utsläpp i linje med 2030-målet. Nu krävs ett ökat fokus på globala partnerskap för att få resten av världen att följa efter, säger hon. 

Polfjärd syftar på målet om att minska utsläppen med minst 55 procent till 2030 jämfört med 1990-års nivåer. Pär Holmberg (MP) menar å sin sida att det målet är alldeles för lågt. 

Det räcker inte alls. IPCC säger att världens utsläpp måste minskas med hälften från i dag till 2030 för att vi ska ha en chans att nå Parismålet på 1,5 grader. Det innebär att nivån hade behövt ligga mycket högre, åtminstone 65-70 procent jämfört med 1990. 

Holmberg hade velat se flera konkreta åtgärder, exempelvis ett stopp för försäljning av bensin- och dieselbilar redan 2025 och ett en kraftig omställning av EU:s jordbrukssektor. 

Även EU-parlamentariker Heléne Fritzon (S) anser att de nuvarande målen är för lågt satta. 

– Vi socialdemokrater drev på för ännu högre ambitioner för 2030 i klimatlagen än de 60 procents utsläppsminskningar som Europaparlamentet landade i, och som sedan blev 55 procent efter förhandlingar med rådet och kommissionen. 

Fritzon lyfter samtidigt, i likhet med Polfjärd, att EU måste påverka andra länder i den globala omställningen. 

– Vi socialdemokrater kommer att fortsätta att driva på för skärpta ambitioner inom EU, men också för att EU ska ta en globalt ledande roll och sätta press på andra länder. IPCC:s rapport sätter ribban för nästa klimatkonferens COP28 i höst, där EU måste ta en aktiv roll som global ledare i klimatomställningen. Det kommer vi att driva i Europaparlamentet, säger hon. 

Europaportalen har även kontaktat EU-parlamentariker David Lega (KD) men fått besked att han inte hade tid att svara.

Anna Svensson
Journalistpraktikant
Skicka epost

Kommentera gärna nedan. I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s och, med deras kommentarsregler, erbjuder Europaportalen möjligheten för läsare att kommentera publicerat material. Observera att du är juridiskt ansvarig för alla kommentarer skrivna av dig.

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Annonser
Annons
Annons från socialdemokraterna
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Skriv in din epostadress här:

Annonser
Annons
Annons från socialdemokraterna
Fackliga Brysselkontoret