Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Experter redogjorde på torsdagen för sin konsekvensanalys av EU-kommissionens förslag om att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet.

Sträng expertkritik mot EU-förslag för att komma åt barnporr

BRYSSEL 13 april 2023

Risk för brott mot grundläggande rättigheter, öppning för infiltrering av våra mobiler, överväldigande arbetsbörda för rättsväsende och begränsade effekter. Det är en expertstudies bryska utlåtande av EU-kommissionens förslag för att komma åt pedofiler genom att skanna kommunikation.

EU-parlamentet har inlett lagstiftningsarbetet med fjolårets förslag från kommissionen om att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet, av kritiker kallat ”chat control”. En del av förslaget, där det ska bli obligatoriskt för nätplattformar att skanna digital kommunikation mellan människor i jakten på förövare, har gett upphov till debatt även utanför EU-institutionerna.

Det ansvariga parlamentariska Libe-utskottet har gett en grupp experter i uppdrag att göra en ytterligare analys av förslaget. I dag torsdag presenterades deras rapport.

– Även om förslaget skulle bidra till att skydda barn mot övergrepp på nätet så är dess genomslagskraft föga lovande, sade Niovi Vavoula, expert i bland annat straffrätt och integritetsskyddslagstiftning vid Queen Mary-universitetet i London.

Hon pekade på flera faktorer till den slutsatsen: att dagens teknik inte är tillräckligt mogen för att klara av uppgiften, betydande risker för rätten till privatliv, oproportionerligt och att polis och andra myndigheter riskerar att få allt för stor arbetsbörda.

Enligt förslaget ska nättjänster som chatt- och meddelandeappar göra riskbedömningar för att förövare använder deras plattformar för att dela barnpornografiskt material eller försöker locka till sig underåriga, så kallad grooming. Om nationella myndigheter därefter gör en bedömning att åtgärderna inte är tillräckliga kan ett föreläggande utfärdas om att innehåll, även krypterat ska skannas efter sådant material eller groomingförsök. När något av detta upptäcks ska det skickas till ett nytt EU-center som ska sortera bort irrelevant material innan det skickas vidare till brottsutredande myndigheter i medlemsländerna.

Stora tekniska svårigheter

Bart Preneel, kryptograf och professor vid Leuvens katolska universitet i Belgien, delade in kommunikation i två grupper: öppen – som telefonsamtal och e-post – och krypterad såsom Whatsapp och Signal. Enligt honom är det i dag relativt lätt att upptäcka sedan tidigare känt barnpornografiskt material i öppen kommunikation.

– [Men] denna teknologi kan missbrukas. Det är möjligt att modifiera innehållet så att man kan undkomma upptäckt, detta är relativt enkelt, sade Preneel.

När det gäller icke-känt material och grooming är det mycket svårare vilket riskerar att resultera i många så kallade falska positiv – fall där skanningen tror att något är barnporr men som i själva verket exempelvis är en bild på ett barn som skickats till en läkare för analys.

När det gäller grooming fungerar dagens teknik nästan uteslutande för engelska, ett språk som runt 7,5 av EU:s närmare 450 miljoner invånare har som modersmål.

För krypterad kommunikation, i dag är mer än 80 procent av nättrafiken krypterad, menar Bart Preneel att det är ”väldigt problematiskt” för att upptäcka grooming och barnpornografi. För att skanning ska vara möjlig på så kallad totalsträckskrypterad kommunikation måste man installera mjukvara direkt på användaras enheter – telefon, dator och liknande. 

– Det enda sättet att upptäcka barnpornografiskt material är att skanna [direkt på] användarnas enheter. Man skapar ett hål och detta hål kommer att utnyttjas av organiserad brottslighet, andra stater, sade Preneel.

Professor Preneel varnade även för förslagets obligatoriska skanning riskerar att resultera i stora mängder träffar. Dagens bästa verktyg för detta har enligt honom en påstådd felmarginal på 0,1 procent.

– Det innebär att om det skickas en miljard meddelanden så kommer det bli en miljon falska positiv per dag. Detta skulle skapa en väldigt stor arbetsbörda för rättsväsendet, sade Preneel som menade att en stor del av förövarna kommer att lämna internet för att i stället söka sig till Darknet som inte kan skannas.

Hotar grundläggande rättigheter

Analysen pekar vidare ut flera potentiella hot mot grundläggande fri- och rättigheter i förslaget. Enligt juristexperten Niovi Vavoula hotas bland annat skyddet för personuppgifter, yttrandefriheten, rätten till information, barns rättigheter, rätten till privatliv och näringsfriheten. 

– Studien drar slutsatsen att de föreslagna reglerna äventyrar kärnan i den grundläggande rätten till privatliv, sade Vavoula.

EU:s datatillsynsman och dataskyddsstyrelse har tidigare dragit liknande slutsatser.

Experterna har även tittat på domar i relaterade fall från EU-domstolen och menar att förslaget riskerar att fällas om det blir verklighet.

– EU-domstolen har i flera fall fastslagit att övervakning endast kan rättfärdigas om den är tillräckligt riktad , sade Vavoula som tillade att förslaget i sin nuvarande from innehåller ett antal alltför vaga termer för att göra det förutsägbart.

Kritiska EU-parlamentariker

Efter presentationer av konsekvensanalysen fick EU-parlamentarikerna ställa frågor till de två experterna. Den som ansvarar för att få ihop en majoritet bakom det som ska bli EU-parlamentets linje, den konservative spanjoren Javier Zarzalejos, var delvis kritisk till studien. 

– Vi vet alla att effekterna av barnpornografi och barnjägare på nätet är av enorm vikt. Vi som lagstiftare måste reagera, sade Zarzalejos som räknade med att tekniken för att kunna genomföra skanningen utvecklas i hög fart.

Övriga EU-parlamentariker var betydligt mer kritiska till förslaget. Den tyske liberalen Moritz Körner krävde att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen helt och hållet drar tillbaka förslaget.

Sverigedemokraternas Charlie Weimers ansåg att det var ovanligt att en konsekvensanalys av ett kommissionsförslag var lika kritisk som denna. I dag finns ett tillfälligt undantag som möjliggör för plattformar på frivillig basis skanna för barnpornografi och grooming. Weimers ifrågasatte hur många av dessa träffar som faktiskt lett till fällande domar.

– Effektiviteten att skydda barn ter sig tämligen begränsad medan skadan på medborgerliga friheter tyvärr verkar obegränsad, sade Weimers.

Birgit Sippel, en tysk socialdemokrat, oroades för vad som kan hända med ungas samtal om sex över nätet om de riskerar att blockeras för grooming.

Kommissionen försvarar förslaget

Olivier Onidi, biträdande chef för inrikeskommissionär Ylva Johanssons ansvariga generaldirektorat, företrädde kommissionen under torsdagens utskottsmöte. Han menade att ett förläggande om skanning endast är en sista åtgärd som vidtas och att en detta sker under ”rättslig kontroll”.

– Jag finner det helt orättvist att förknippa detta förslag med ett obligatoriskt system för att spår alla privat kommunikation. Ett föreläggande innebär inte att hundra procent av kommunikationen på en viss tjänst kommer att skannas, sade Onidi.

Han sade vidare att det är en villfarelse att tro att alla sexuell övergrepp mot barn flyttar till Darknet.

– Grooming kan inte förekomma på Darkweb, hur ska barn få tillgång till det? Frågade sig den biträdande generaldirektören.

Enligt honom har Europol och företrädare för de brottsbekämpande myndigheter sagt sig ha kapacitet att leda utredningar baserade på bevis från skanningen. 

Lagstiftarna måste komma överens

Kommissionens förslag ligger nu hos EU-parlamentet och medlemsländerna som på varsin kant måste enas om sina respektive positioner innan förhandlingar som lagens slutliga utformning kan påbörjas.

Fredrik Haglund
Redaktör, Bryssel
Skicka epost
Fredrik_Haglund
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
Annons från EU-kommissionen
Annons från socialdemokraterna
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Skriv in din epostadress här:

Annonser
Annons från EU-kommissionen
Annons från socialdemokraterna
Fackliga Brysselkontoret