Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning
Gästkrönikör Monika Arvidson om att EU:s inre marknad är underreglerad och har misslyckats att bidra till tillräcklig samhällsnytta och nya trygga jobb, vilket i sin tur kan leda till en urholkad demokrati.

Gästkrönika: Inkludering och jobb är ett bra skydd för demokratin

8 februari 2024 | Monika Arvidsson

Det är egentligen inte svårt att förstå varför extremhögern växer sig starkare eller varför protektionismen ökar för den delen heller. Om politiken inte lyckas öka marknadens samhällsnytta leder det till ökad polarisering, minskad delaktighet och i förlängningen urholkade demokratiska värden. Antidemokrati smittar och Sverige är inte immun - vi tappar snabbt. Det skriver gästkrönikören Monika Arvidsson, utredare LO.

Det blåser kallt över borggården, Sverige visar sig inte från sin gästvänligaste sida när Emmanuel Macron besöker kungen denna dag i januari. Monsieur le Président har inte hörsammat Kristersson råd om varma kläder. Stå i kö behöver han inte heller.  

Efter fika på slottet följer konferens med näringslivet. Några få fackliga representanter är inbjudna att lyssna, temat är klimatomställning och konkurrenskraft, viktiga frågor för att EUs inre marknad ska kantas av tillväxt istället för problem. Social dialog och inkludering nämns inte. På samma sätt som reformeringen av pensionssystemet i Frankrike genomfördes utan att han konsulterade de fackliga organisationerna. Macron talar om nödvändigheten att avreglera marknaderna än mer och att EU behöver en gemensam industrireform.  

Svenska modellen har levererat i decennier

Med tanke på att den svenska arbetsmarknadsmodellen i decennier har levererar både tillväxt, social hållbarhet och är på väg mot grön omställning i världsklass, hade det varit bra att reflektera kring parternas samverkan via kollektivavtal och samspel med politiken. Att utelämna denna viktiga del är både att förringa EUs sociala dimension och att missa chansen att få till en snabb och effektiv omställning mot den klimatsmarta union vi behöver bli. 

Ojämlik fördelning av risker och fördelar med globaliseringen är sannolikt en förklaring till protektionism, handelshinder och det faktum att många ser öppenhet mot omvärlden som ett hot. Vilket exempelvis yttrar sig i att bönder parkerar utanför Paris i veckor och fortsätter använda sig av fossila bränslen.  

Nya jobb måste skapas i EU

Det ligger ett tungt ansvar på medlemsstaterna att få en acceptans för öppenhet genom att i takt med att jobb försvinner, tillse att medborgarna på EUs inre marknad har goda och inkluderande möjligheter till omställning mot de nya jobb som uppstår. 

Idag vinner ett fåtal väldigt mycket på otillräckliga krav på hållbart agerande hos företag och privata kapitalintressen. Många fler möter risker i form av otrygga anställningar och låga inkomster.  

Marknadens samhällsnytta 

Lösningen på problemen med EUs inre marknad är inte avreglering. Tvärtom behöver vi ta tag i marknadens underreglering och misslyckande med att i tillräcklig utsträckning bidra till samhällsnytta. Om politiken inte lyckas få in samhället på rätt spår leder det till ökad polarisering, minskad delaktighet och i förlängningen urholkade demokratiska värden.  

Är demokratin hotad och i så fall av vad? Macron får frågan på besök i Lund. I sitt svar resonerar han kring ökad desinformation, cyberattacker och ifrågasättande av fri press och oberoende domstolar. 

Antidemokrati smittar 

Det är egentligen inte särskilt svårt att förstå varför extremhögern växer sig starkare nu. Valet i Polen nyligen inger förvisso hopp om ett återetablerat demokratiskt utrymme för befolkningen. Men Ungern är inte längre en demokrati. I Grekland har graden av fri- och rättigheter sjunkit fort på kort tid. Italien styrs av en högernationalistisk regering. I Europaparlamentet uttrycks åsikter som stinker 1930-tal.  

Antidemokrati smittar och trots att vi bedöms vara ett av EUs mest demokratiska länder, är inte Sverige immun - vi tappar snabbt. Här styr regeringen i samarbete med Sverigedemokraterna mot ett samhälle som begränsar civilsamhällets verksamhet, förhindrar kritisk granskning, inflytande och tystar politisk opposition. Gränser förflyttas på många spridda områden, förklätt som något annat. Det känns som att någon borde göra en orosanmälan till EU-kommissionen. 

Vilket EU vill vi ha?

Samordnade insatser för att stärka sysselsättning, ekonomisk utveckling och inte minst för att få till en grön omställning, är mer effektivt än att länder agerar isolerat. 

Forskning visar mätbara skillnader där demokratiska länder presterar bättre än icke-demokratiska. Demokratier måste samarbeta, och EU måste vara en global härförare i den samlade attacken mot våra kärnvärden om frihet. 

Monika Arvidsson
Utredare på LOs enhet för internationella frågor 

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret