Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning
Ursula von der Leyen fick 400 av de 499 giltiga rösterna på EPP:s konvent för att bli paraplypartiets toppkandidat i EU-valet.

Ursula von der Leyen leder kristdemokrater och konservativa i EU-valet

BRYSSEL 8 mars 2024

Europas största politiska gruppering EPP ställer sig bakom Ursula von der Leyens önskan att få fortsätta som kommissionens ordförande och vill satsa mer på försvar, minskad regelbörda för små och medelstora företag och införa möjligheten att skicka asylsökanden utanför EU för utredning i så kallade säkra länder. Även särskilda  kommissionärer för  försvar,  företagande och fiske står på kravlistan.

EPP – paraplypartiet för konservativa och kristdemokratiska partier i Europa – valde i går torsdag som väntat EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen till sin toppkandidat inför junis Europaparlamentsval.

– EPP står för ett EU, starkt och säkert, fredligt och välmående, demokratiskt och enat, sade Ursula von der Leyen i ett tal till partikonventet i rumänska Bukarest.

EPP samlar partier från alla 27 medlemsländer bland andra  svenska Moderaterna och Kristdemokraterna.

Under konventet spikades även partiets valmanifest. EPP ser enligt opinionsundersökningar ut att bli den största grupperingen i EU-valet och i dagsläget finns ingen annan reell utmanare att ta över posten som kommissionens ordförande än Urusla von der Leyen.

Manifestet kan i stora drag delas in i tre områden: försvar och säkerhet, ekonomi och inre marknad och slutligen skyddet för vad man kallar "den europeiska livsstilen".

Försvar och säkerhet

EPP vill med större investeringar stärka den europeiska försvarsindustrin och göra utrymme i EU:s nästa flerårsbudget för detta. En särskild försvarskommissionär ska inrättas så väl som ett särskilt ministerråd för medlemsländernas försvarsministrar.

– Vi måste turboladda vår försvarsindustriella kapacitet under de kommande fem åren. Europa måste spendera mer, spendera bättre och spendera europeiskt. Denna fråga kräver odelad uppmärksamhet, sade Ursula von der Leyen.

Partiet vill även intensifiera arbetet mot organiserad brottslighet och terrorism med större samarbete mellan ansvariga myndigheter i medlemsländerna och fördubbla Europols personalstyrka till 3 000.

EU måste samtidigt göra mer för att skydda sig mot utländsk påverkan och dem som sprider hat och kaos inom medlemsländerna.

– Vi ser styrkan och farorna med en växande och oroande liga av diktatorer. Vårt fredliga och enade EU utmanas som aldrig förr av populister, nationalister och demagoger, sade Ursula von der Leyen.

Placera asylsökande utanför EU

EU-länderna och EU-parlamentet har nyligen enats om en ny asyl- och migrationspakt. Men EPP vill gå längre och strama åt EU:s migrationspolitik genom att utnämna så kallade säkra länder utanför unionen dit asylsökande kan skickas och där de måste stanna om de får ett positivt besked på sin ansökan.

– Det är vi, européerna, som bestämmer vem som kommer till Europa och under vilka omständigheter, sade von der Leyen.

Minskad regelbörda för företag och lantbrukare

I sitt manifest förespråkar EPP ytterligare åtgärder för att minska vad man ser som regelbörda för i synnerhet små och medelstora företag. Den nuvarande "regeln" om att en gammal lag måste bort när en ny tas fram ska uppgraderas till att två gamla lagar ska bort för varje ny.

– Vi måste göra det enklare att driva företag. Det innebär mindre byråkrati, mindre rapportering och enklare och snabbare förfaranden. Det innebär att vi måste ägna särskild uppmärksamhet åt små och medelstora företag, som är ryggraden i vår sociala marknadsekonomi, sade Ursula von der Leyen.

Mindre regelbörda är något som EPP även vill se för unionens lantbrukare som de senaste månaderna i många medlemsländer protesterat.

"Vi motsätter oss överdrivna krav och ytterligare bördor för våra jordbrukare", heter det i manifestet som invänder mot regler i EU:s arbete för att bli klimatneutralt.

"Europeisk livsstil"

Begreppet "europeisk livsstil" fick ett uppsving efter förra EU-valet då en av de vice EU-kommissionärernas arbetsbeskrivning var att skydda denna. Enligt EPP handlar det bland annat om den europeiska ekonomiska sociala modellen, demokrati, mångfald och tradition. Här förespråkas bland annat bättre förutsättningar för äldre att vara kvar i arbetslivet: Man vill även se fler europeiska initiativ på hälsoområdet för bland annat Alzheimers, psykisk ohälsa och hjärt- och kärlsjukdomar.

EPP vill även under kommande år även sammankalla ett europeiskt konvent för att reformera EU-fördraget.

Mer fakta

Fredrik Haglund
Redaktör, Bryssel
Skicka epost
Fredrik_Haglund
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret