Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning
Peter Hellberg, förbundsordförande i Unionen, uppmanar riksdagens EU-nämnd att vid sin behandling ställa sig bakom EU-kommissionens lagförslag om en maxgräns på 30 dagar för betalningstiderna mellan företag fastställs. Detta för att skapa rimliga betalningsvillkor för mindre aktörer, som egenföretagare.

Debatt: Sverige måste stödja rättvisa betalningstider för småföretagare

Peter Hellberg 27 februari 2024

På ministermötet den 7 mars ska Sverige och övriga medlemsstater föra en diskussion om EU-kommissionens nya lagförslag om bekämpning av sena betalningar vid handelstransaktioner mellan företag. Unionen som organiserar nära 13 000 egenföretagare, uppmanar regeringen att agera för att förslaget om 30 dagars betalningstid och automatisk dröjsmålsränta till egenföretagare blir verklighet. Det skriver Peter Hellberg, förbundsordförande i Unionen.

I dagens digitaliserade ekonomi är små och medelstora företag av central betydelse för att upprätthålla ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv. Trots detta är det en verklighet att sena betalningar utgör en betydande utmaning för många av dessa aktörer, vilket hotar deras ekonomiska överlevnad och potentiella tillväxt

Egenföretagare vars kunder inte betalar fakturan i tid kan få svårt att få verksamheten att gå runt. Förutom att man tvingas lämna kredit till kunden, kan det bli svårt att ta ut lön från företaget och ha råd att betala sina egna fakturor. Så mycket som en av fyra konkurser i Europa beror på sena betalningar.

En av de viktigaste delarna i EU-kommissionens lagförslag är att en maxgräns på 30 dagar för betalningstiderna mellan företag fastställs. Detta är viktigt för att komma till rätta med den obalanserade förhandlingspositionen som kan resultera i ohållbara betalningsvillkor för mindre aktörer, som egenföretagare. Genom att etablera tydliga riktlinjer för betalningstider skapar vi en mer rättvis och förutsägbar inre marknad där alla företag kan växa.

En rättvis och förutsägbar inre marknad

En annan central del i förslaget är införandet av automatisk dröjsmålsränta som inte kan avtalas bort. Detta är en nödvändig mekanism för att säkerställa att betalningarna sker i tid och att de mindre företagen inte utsätts för utdragna och orättvisa betalningsprocesser från sina större affärspartners.

Kritikerna som hävdar att förslaget begränsar avtalsfriheten bortser från att förslaget försöker komma till rätta med mer eller mindre orättvisa villkor som oproportionerligt drabbar små aktörer negativt. Syftet är att skapa en rättvis och förutsägbar inre marknad för alla parter. Genom att stärka de mindre företagens ställning stärker vi konkurrenskraften i hela näringslivet och den europeiska ekonomin som helhet.

Unionen uppmanar därför regeringen att verka för att 30 dagars betalningstid för egenföretagare ska bli verklighet. Genom att agera tillsammans för att främja rättvisa och förutsägbara betalningstider kan vi skapa ett starkare och mer inkluderande näringsliv för alla företagare i EU. Nu är det dags att agera för att säkerställa rättvisa betalningstider till alla småföretagare.

Peter Hellberg
Förbundsordförande
Unionen

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret