Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning
Ökade utsläpp från transportsektorn och minskad förmåga för skogen att lagra in koldioxid hotar Sveriges EU-klimatmål. Arkivbild.

Naturvårdsverket: Sverige klarar inte EU:s klimatmål

BRYSSEL 16 april 2024

Sverige kommer inte att nå de klimatmål man på EU-nivå åtagit sig utan ytterligare åtgärder. Utsläppen från transport måste minska och skogen måste växa till sig mer för att det ska vara möjligt att bryta trenden. Det slår Naturvårdsverket fast i en rapport över regeringens klimatpolitik.

Varken de svenska nationella klimatmålen eller klimatmålen överenskomna på EU-nivå kommer att nås med dagens politik, enligt en stor rapport från Naturvårdsverket.

– Vi ser starka styrmedelsbeslut på EU-nivå och ett tydligt ledarskap för grön omställning inom näringslivet. Däremot krävs ytterligare politiska beslut för minskade utsläpp i Sverige om vi ska kunna nå klimatmålen, sade Stefan Nyström, chef för Naturvårdsverkets klimatavdelning, i ett uttalande.

EU:s klimatpolitik står på tre övergripande ben: handeln med utsläppsrätter (ETS), medlemsländernas nationella åtgärder (ESR) och koldioxidupptag i skog och mark (LULUCF).

Nationella målet nås inte utan ytterligare åtgärder

Sverige förpliktar sig enligt EU:s stora klimatuppgörelse att minska sina utsläpp med 50 procent till 2030 med olika nationella åtgärder. Konkret innebär det en minskning av utsläppen från 2021 års 31,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 21,6 miljoner ton år 2030.

Naturvårdsverket målar upp två scenarier: ett med de lagar som finns till och med sista mars i år och ett där användningen av fossila drivmedel ökar. I det första räknar man en utsläppsminskning på 44 procent, i det andra 42 procent. Det motsvarar ett underskott på 6 respektive 16 miljoner ton. Myndigheten slår fast att målet inte nås ens om Sverige kompenserar detta med minskade utsläppsrätter inom EU:s utsläppshandel vilket är en möjlighet som finns.

Det finns dock en möjlighet för Sverige att klara sina nationella EU-mål men då måste enligt Naturvårdsverket fem villkor uppfyllas (se faktaruta), bland annat öka takten i elektrifieringen av vägtransporter.

– Transportsektorn har stor påverkan på Sveriges utsläpp. För att landets EU-åtagande ska vara inom räckhåll fram till 2030 behöver användningen av fossil diesel och bensin minska och takten i elektrifieringen av vägtransporterna behöver öka, sade Eva Jernbäcker, klimatanalytiker vid Naturvårdsverket, i ett uttalande.

Ökat avstånd att klara koldioxidinlagring

Naturvårdsverkets rapport är också skeptisk till att Sverige klara sina EU-förpliktelser att öka inlagringen av koldioxid i skog och mark. Under det senaste årtiondet har förmågan till inlagring minskat, främst på grund av ökad avverkning och minska tillväxt av levande biomassa i skog.

"[Inlagringsmålet] nås inte till 2030 och avstånden till åtagandena är större jämfört med förra årets bedömning", heter det i rapporten.

Sverige behöver nå ett nettoupptag i skog och mark på runt 49 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 2030 för att klara sitt EU-mål. I ett scenario med medeltillväxt i de svenska skogarna beräknas avståndet till det målet bli 7 miljoner ton. Om tillväxten i skogen istället ökar kan Sverige nå målet med tydlig marginal.

Mer fakta

Fredrik Haglund
Redaktör, Bryssel
Skicka epost
Fredrik_Haglund
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
annons
TCO
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
annons
TCO
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret