Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Gästkrönikören Peter Hellberg, förbundsordförande Unionen, lyfter behovet av att ge fack och arbetsgivare i EU större utrymme att avtala om anpassade lösningar på arbetsmarknaden.

Gästkrönika: Rösta! Sverige behöver ett starkt EU

24 maj 2024 | Peter Hellberg

Med ett välskött samarbete i EU och Europaparlamentet kan vi stärka de anställdas ställning och värna den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det gäller även EU:s näringspolitik, konkurrenskraft och rättvisa handelsvillkor. Samtidigt måste fack och arbetsgivare ges ett större utrymme att själva lösa arbetsmarknadens frågor, skriver gästkrönikören Peter Hellberg, förbundsordförande Unionen.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen har sedan 1997 levererat reallöneökningar och en välfungerande dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta har bidragit till en stabil och framåtsyftande arbetsmarknad. 

De politiker som tar plats i EU-parlamentet efter valet behöver vara engagerade och försvara den svenska arbetsmarknadsmodellen. De behöver också främja modellen genom att öka kunskapen om dess funktionssätt och förmåga att leverera samsyn och goda resultat för både löntagare och arbetsgivare.

För Sveriges största fackförbund, Unionen, där cirka 700 000 medlemmar arbetar tillsammans för fler jobb i framtidens arbetsliv med goda arbetsvillkor, är en EU-politik som stimulerar framtidens arbetsliv en nödvändighet. 

Genom internationellt samarbete strävar Unionen efter att stärka de anställdas ställning både inom EU och globalt. I en globaliserad värld där näringslivet sedan länge överskridit nationsgränserna är det viktigt att bevaka svenska löntagares intressen.

Ramvillkor för näringslivet

För det första, näringspolitiken. När det kommer till näringspolitiken ska vi inte vara naiva. EU:s konkurrenter agerar och klimathotet, kriget i Ukraina och teknikutvecklingen skapar nya utmaningar. EU måste förhålla sig till detta och agera. 

Det är samtidigt viktigt för oss att EU stärker ramvillkoren för hela näringslivet. Det är viktigt med värdekedjeperspektiv och teknikneutralitet i de åtgärder som genomförs. Vi ser också risker för protektionism och statstödsrace, som riskerar försvaga EU:s konkurrenskraft och missgynna svenska företag.

Rättvisa handelsvillkor

För det andra, rättvisa handelsvillkor. EU bör ställa tydliga krav på demokratiska normer, goda arbetsförhållanden och klimatåtgärder i sina handelsavtal. Genom att insistera på fackliga rättigheter och rättvisa villkor gentemot tredje land kan EU skapa betydande förändringar globalt.

Ge arbetsmarknadsparterna ett större utrymme 

För det tredje, stärkt social dialog. Stärkt social dialog och utrymme för kollektivavtalslösningar för den gröna och digitala omställningen ska komma till stånd och alla till del. 

I den omtalade rapporten om den inre marknadens framtid betonar Enrique Letta med rätta vikten av att politiken ger arbetsmarknadsparterna utrymme för att möjliggöra anpassade och rättvisa lösningar. EU:s nästa långtidsbudget måste också bidra till att stärka och underlätta stödet för social dialog.

Valet till EU-parlamentet den 9 juni är därför av största vikt. Genom att rösta kan vi säkerställa att Sverige har starka röster i EU-samarbetet för en omställning som kommer alla till del.

Gå och rösta – det har aldrig varit viktigare.

Peter Hellberg
Gästkrönikör
Förbundsordförande Unionen

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret