Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

Tobak

Senast uppdaterad: 30 november 2022

Reglerna i tobaksdirektivet från 2014, de flesta nyheterna börjar gälla under första halvåret 2016.

Så här ser de nya reglerna ut:

Förpackningar

Cigarettpaket måste ha obligatoriska text- och bildvarningar som upptar minst 65 procent av paketens fram- och baksida.

Smala cigarettpaket i läppstiftsstil förbjuds.

Cigarettpaketen måste innehålla minst 20 cigaretter.

Ingen reklam- eller vilseledande produktinformation tillåts. Alla påståenden om livsstilsfördelar, smak, specialerbjudanden eller antydningar om att en viss produkt är mindre skadlig (till exempel ”lightcigaretter”) än andra förbjuds.

Även paket med rulltobak måste täckas till minst 65 procent med hälsovarningar och paketeten måste innehålla minst 30 gram tobak.

EU-länderna får ha lite annorlunda regler för de tobaksprodukter som är ovanligare, till exempel piptobak, cigarrer, cigariller och rökfria tobaksprodukter.

De EU-länder som vill, får ha ännu strängare regler om förpackningarna eller införa krav på neutrala förpackningar, där företagets logga alltså inte syns.

Smaker

Aromämnen i cigaretter och rulltobak får inte användas i sådana mängder att produkten får en ”karakteristisk” smak annan än tobak. Det innebär att mentolcigaretter helt och hållet kommer att förbjudas, efter en utfasningstid på fyra år.

Cigarrer, cigariller och rökfria tobaksprodukter undantas från förbudet, men undantaget ska avlägsnas om produkterna börjar sälja i större utsträckning eller blir populära bland unga.

Snus

Snus har varit förbjudet i EU sedan 1992 och fortsätter att vara det. Det svenska undantaget, som innebär att snus får säljas i Sverige men inte exporteras till övriga EU, forsätter också gälla oförändrat.

Snus undantas från förbudet om karakteristiska smaker och från en del andra bestämmelser om ingredienser.

E-cigaretter

Elektroniska cigaretter (de som innehåller nikotin) regleras för första gången på EU-nivå.

EU-länderna beslutar själva om bland annat smakämnen och åldersgränser för e-cigaretter.

Gemensamma regler införs om högsta nikotinhalt för e-cigaretter och största volym för patroner med nikotinhaltig vätska.

Behållarna måste vara barnsäkra och läckagesäkra.

Hälsovarningar på e-cigarettpaket, lista på alla ämnen i produkten samt uppgift om nikotininnehåll blir obligatoriskt.

Reklam på paketen tillåts inte.

 

Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret
Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret