Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

EU, institutioner, organ och byråer

Senast uppdaterad: 2 december 2022

EU, Europeiska unionen, är en internationell sammanslutning där 27 självständiga europeiska länder samarbetar i olika frågor. Länderna har tillsvidare överlämnat viss beslutanderätt till EU vilket anges i unionens grundlag Lissabonfördraget. Medlemsländernas regeringar och väljarna i varje land utser ministerrådet respektive Europaparlamentet där EU-lagar på förslag av EU-kommissionen diskuteras och antas. 

EU-domstolen avgör hur EU-lagar och beslut ska tolkas och om medlemsländerna, institutioner, organ och EU:s byråer följer regelverket.

För att bli EU-medlem måste ett land uppfylla vissa villkor.

Bildandet av EU kan spåras tillbaka till 9 maj 1950 när den franska utrikesministern Robert Schuman föreslog en europeisk kol- och stålgemenskap (EKSG) som innebar att medlemsländer skulle slå samman sin kol- och stålproduktion. EKSG bildades 1952 av sex länder med syftet att återuppbygga ländernas ekonomi efter andra världskriget och säkra en varaktig fred. EU har hetat EU sedan 1 november 1993.

EU har sju institutioner:

Europeiska rådet där medlemsländernas stats- eller regeringschefer träffas på EU-toppmöten för att peka ut den politiska färdriktning för unionen, dock lagstiftar de inte. 

Europaparlamentet, även kallat EU-parlamentet, lagstiftar tillsammans med Europeiska unionens råd som kallas ministerrådet eller enbart rådet och samlar EU-ländernas olika ministrar.

Europeiska kommissionen, även kallad EU-kommissionen, eller bara kommissionen är EU:s verkställande organ. Den har ensamrätt att lägga lagförslag och övervakar så att EU:s fördrag följs och att beslut genomförs. Den ansvarar för EU:s budget. Kommissionen företräder medlemsländenarna internationellt och sköter bland annat förhandlingarna kring handelsavtal.

Europeiska unionens domstol, även kallad EU-domstolen är den institution som ytterst avgör hur EU:s lagar och fördrag ska tolkas, ska inte förväxlas med Europadomstolen .

Europeiska centralbanken, förkortat ECB, ger ut och håller koll på euron samt övervakar de största bankerna i eurozonen.

Europeiska revisionsrätten övervakar att EU:s pengar används på rätt sätt.

Härutöver finns 48 byråer som sköter olika uppgifter som medlemsländerna och Europaparlamentet beslutat om.

Mer fakta

Annonser
Annons från EU-kommissionen
Annons från socialdemokraterna
Fackliga Brysselkontoret

Mer fakta

Annonser
Annons från EU-kommissionen
Annons från socialdemokraterna
Fackliga Brysselkontoret