Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

Miljöpartiet

Senast uppdaterad: 30 november 2022

Miljöpartiet backade tydligt i EU-valet 2019 jämfört med förra EU-valet 2014. Partiet har två ledamöter i EU-parlamentet.

I sitt EU-valmanifest 2019 lyfter Miljöpartiet fram två huvudområden:

  • 59 krav om klimat och miljö 
  • 49 krav om demokrati och mänskliga rättigheter

 

Miljöpartiet i EU-valet 2014

Miljöpartiet gick för andra EU-valet rad framåt och ökade från elva procent 2009 till 15,4 procent 2014. Partiet har tre platser i Europaparlamentet och tillhör den Gröna parlamentsgruppen. 

2008 röstade Miljöpartiet för att inte längre driva kravet på ett svenskt EU-utträde. Partiet vill däremot begränsa EU:s makt på de flesta områden men utöka befogenheterna i bland annat gränsöverskridande miljöfrågor och skyddet för mänskliga rättigheter i medlemsländerna som är ett område där de anser att överstatliga beslut kan vara bra och nödvändiga. De vill också stärka de nationella parlamentens möjligheter att kontrollera att EU inte överskrider sina befogenheter, den så kallade subsidiaritetsprincipen.

Partiet menar att miljontals jobb kan skapas genom en kraftig satsning på förnybar energi i EU och minskad klimatpåverkan (Green New Deal). Man kräver att EU:s utsläpp av växthusgaser ska vara nära noll år 2050. Miljöpartiet är för en skatt i EU på finansiella transaktioner och gemensamma miniminivåer för koldoxidskatt. De vill att länderna själva ska få välja att vara med i EMU eller inte. De är också för ett socialt protokoll för att stärka de fackliga rättigheterna på EU-nivå och att det införs könskvotering för att öka jämlikheten mellan män och kvinnor. Man vill också skärpa reglerna för lobbyisters verksamhet i EU.

De vill skapa lagliga vägar till EU för asylsökande och möjlighet att söka asyl och asylvisum på EU:s ambassader runt om i världen.

Mer fakta

Annonser
TCO
annons komm
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret

Mer fakta

Annonser
TCO
annons komm
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret