Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

Partigrupper i EU-parlamentet

Senast uppdaterad: 30 november 2022

I Europaparlamentet i dag finns sju politiska grupper som samlar politiker från de olika EU-länderna med utgångspunkt i politisk tillhörighet.

För att få bilda en politisk grupp i Europaparlamentet måste flera krav uppfyllas. I gruppen ska det ingå minst 25 ledamöter från åtminstone en fjärdedel av länderna. En ledamot får inte ingå i flera grupper samtidigt. Reglerna skärptes vid EU-valet 2009 för att försvåra att högerextrema politiker att bilda en grupp, tidigare krävdes endast 20 politiker från en femtedel av länderna.

Grupperna bygger själva upp sin organisation, där de utser en eller två ordföranden, samt ett presidium och ett sekretariat.

Viktigare uppdrag, som posterna som utskottsordföranden eller rapportör för en viktig fråga, fördelas efter partigruppernas storlek. Ju större grupp, ju fler uppdrag får gruppen. De större grupperna får också mer talartid i utskotten och kammaren. Grupperna tilldelas ekonomiska bidrag av parlamentet efter storlek.

När Europaparlamentet ska fatta beslut i olika frågor behandlas först betänkandena från utskotten i de politiska grupperna. Gruppen kan därefter lämna in olika ändringsförslag. Även om grupperna samordnar sig inför omröstningarna måste inte ledamöterna rösta som gruppen i stort.

 

De sju partigrupperna är:

Europeiska folkpartiets grupp (EPP): Hit tillhör Moderaterna och Kristdemokraterna

Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater (S&D): Socialdemokraterna 

Förnya Europa (tidigare Alde) (RE): Liberalernas och Centerpartiets grupp

Identitet och demokrati (ID): Bland andra franska Nationell samling. Inga svenska ledamöter

De gröna/Europeiska fria alliansen (Gröna/EFA): Här sitter Miljöpartiets ledamöter

Europeiska konservativa och reformister (ECR): Sverigedemokraterna

Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (GUE/NGL): Vänsterpartiet är med här

 

Mer fakta

Annonser
annons
TCO
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret

Mer fakta

Annonser
annons
TCO
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret