Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

Europarådet

Senast uppdaterad: 18 juni 2024

Europarådet bildades 1949 och är en europeisk sammanslutning av 46 stater efter att Ryssland kastades ut i mars 2022 efter landets invasion av Ukraina. Syftet med rådet är att skydda och värna de mänskliga rättigheterna i Europa.

 

Året efter bildandet antog Europarådet Europakonventionen, som formellt heter Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Den tolkas av Europadomstolen i Strasbourg. Europarådet har både en politisk, övervakande och juridisk sida.

Regelbundet samlas politiska representanter från medlemsländerna för att diskutera och utvärdera hur respekten och skyddet för de mänskliga rättigheterna följs i Europa.

Europarådet har en kommissarie för mänskliga rättigheter, ett uppdrag som för närvarande innehas av Dunja Mijatović från Bosnien-Hercegovina. Kommissariens viktigaste uppgift är att kontrollera att medlemsstaterna följer Europakonventionen. Europarådets generalsekreterare är kroatiskan Marija Pejčinović Burić.

En medborgare, grupper av medborgare eller en organisation kan vända sig till Europadomstolen i Strasbourg för att klaga om deras mänskliga rättigheter i någon mening blivit kränkta. Domstolen prövar då om medlemslandet ifråga brutit mot Europakonventionen. Domstolen kan döma ett medlemsland i Europarådet att utbetala skadestånd till den som fått sina rättigheter kränkta.

Europarådet ska inte förväxlas med Europeiska rådet, vilket är organet för EU:s stats- och regeringschefer. Inte heller ska Europadomstolen sammanblandas med EU-domstolen i Luxemburg. Det samma gäller Europeiska unionens råd även kallat ministerrådet eller rådet vilken är den institution där EU-ländernas ministrar träffas för att diskutera och besluta i olika politiska sakfrågor.

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret