Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning
Gästkrönikör Mika Domisch, TCO, menar att EU har en viktig roll att spela såväl ekonomiskt, socialt och miljömässigt och det är vad EU-valet handlar om.

Gästkrönika: Ta vara på EU:s positiva kraft

22 april 2024 | Mika Domisch

EU behöver fortsatt vara en gemensam kraft som bidrar till en positiv samhällsutveckling, såväl ekonomiskt, som socialt och miljömässigt. Det är därför en viktigt valfråga att skapa stöd och incitament på EU-nivå för att underlätta omställningen till en grönare och mer digitalt konkurrenskraftig ekonomi. Det skriver gästkrönikör Mika Domisch, TCO.

Valet till Europaparlamentet närmar sig, och EU-frågorna kommer högre upp på agendan. Ett exempel är den senaste Eurobarometern som regelbundet mäter allmänhetens uppfattning i flera EU-relaterade frågor. I undersökningen ställs bland annat frågor om vilka politikområden som ska tas upp inför valet. Några tydliga mönster sticker ut och skiljer de svenska väljarnas uppfattning jämfört  med medborgare i övriga EU-länder. Ett sådant är klimatet. 

Klimatfrågan viktigast för svenska väljare 

Att bekämpa klimatförändringarna är en prioriterad fråga för 58 procent  av svenska väljare, medan resultatet blir 27 procent för samtliga EU-länder. När TCO har frågat tjänstemän specifikt om vilka frågor Sverige ska prioritera är svaret tydligt även där: Klimatfrågan. Sju av tio tjänstemän svarar att de är mycket eller ganska oroliga över klimatförändringarna och lika många tycker att Sverige ska gå före andra länder när det gäller klimatförändringarna. 

Tjänstemännen inser att klimatutmaningarna är gränsöverskridande till sin karaktär. Som global aktör spelar därför EU en avgörande roll i kampen mot klimatförändringarna. Under den senaste mandatperioden har unionen visat på handlingskraft genom förverkligandet av sina ambitioner på klimatområdet, bland annat genom den gröna given, EU:s klimatlag och

Fit for 55-paketet. Här har den sittande EU-kommissionen gjort ett bra jobb och lagt fram ett nytt väldigt ambitiösa klimatmål om att till 2040 sänka utsläppen med 90 procent. Men det är långt ifrån säkert att klimatmålen får stöd av nästa parlament och den nya kommissionen. I Sverige finns partier som ifrågasätter dessa mål, och därför är det viktigt för den svenska regeringen att bekänna färg och ställa sig bakom klimatmålen. 

EU måste behålla ledartröjan i klimatarbetet 

EU behöver även fortsättningsvis vara en gemensam kraft som bidrar till en positiv samhällsutveckling i Europa och globalt, såväl ekonomiskt, som socialt och miljömässigt. Det är viktigt att skapa stöd och incitament på EU-nivå för att underlätta omställningen till en grönare och mer digitalt konkurrenskraftig ekonomi, för att vi ska kunna hantera de utmaningar som EU står inför. 

Inför kommande mandatperiod är det därför viktigt att EU behåller ledartröjan i alla dessa frågor. En ledande position i kampen mot klimatförändringar kan också skapa konkurrensfördelar. För att omställningen ska bli rättvis, behöver arbetsmarknadens parter involveras i större utsträckning, vilket också är ett av huvudbudskapen i ILO:s riktlinjerför en rättvis omställning, som TCO tycker ska även bli en del av EU:s klimatpolitik.

Studier visar också att samhällen blir bättre på att hantera omställning när löntagare och arbetsgivare gemensamt hittar lösningar, till exempel genom kollektivavtal. Det finns därför ett behov av att parternas kapacitet, delaktighet och kollektivavtalens täckningsgrad stärks i de medlemsländer där det behövs, samtidigt som välfungerande partsmodeller värnas.   

Vi står inför en rad stora och viktiga frågor där sammansättningen i EU-parlamentet får betydelse för hur framtiden i Sverige och övriga EU utvecklas. Inte minst i viljan och förmågan att driva en effektiv klimatpolitik. Att rösta den 9 juni spelar därför stor roll! 

Mika Domisch
Gästkrönikör
Internationell sekreterare
TCO

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
TCO
annons komm
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
TCO
annons komm
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret